Hoppa över menyer

På sjukhuset

Vi försöker göra din sjukhusvistelse så trivsam som möjligt. Vården och undersökningarna stöds av flera tjänster som du kan använda vid ditt besök.

På sjukhusens egna sidor berättar vi noggrannare om vilka tjänster som finns på de olika sjukhusen, såsom kaféernas och kioskernas öppettider, trafikförbindelser och parkering.

Hittegods

Hittegods förs till sjukhusets informationsdisk. Du kan fråga efter borttappade/kvarglömda saker där. Från informationen skickas hittegods vidare till polisstationens hittegodsavdelning några gånger per år.

Skolundervisning

För barn i skolåldern ordnas grundskoleundervisning under sjukhusvistelsen.

Sjukhuspräster

Sjukhusprästerna tillgodoser andliga behov på sjukhuset. Du kan prata med dem om personliga funderingar. Personalen hjälper dig att få kontakt med dem.

Läs mer om sjukhusprästernas verksamhet.

Socialarbetare

På varje klinik arbetar en socialarbetare. Med socialarbetaren kan du prata om ärenden beträffande socialskydd, sjukdom, utskrivningen och din livssituation.

Läs mer om socialarbetarnas verksamhet.

Patientombudsmännen

Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter, arbetar för att främja och förverkliga dem, hjälper vid behov med att göra en anmärkning och ger råd i patientskadefall.

Läs mer om patientombudsmännens verksamhet.

Kaféer

Kaféerna säljer bl.a. tidningar, drycker, snacks och smått att äta och annat. Sjukhuskaféerna säljer också frimärken.

Tobaksprodukter säljs inte på sjukhuset.

På sjukhusens sidor finns info om var kaféerna ligger och öppettiderna.

Bibliotek

Biblioteksservice erbjuds på Åucs Stamsjukhus (biblioteksbuss en gång i veckan), Pemar sjukhus och Kirurgiska sjukhuset samt Salo kretssjukhus.

Mer information om biblioteksservicen på sjukhusens sidor.

Radio, TV, tidningar

Du kan lyssna på radioprogram via sjukhusets centralradio. För att lyssna på svenskspråkig radiokanal kan du be om egen bärbar radio.

På varje avdelning finns TV och lokala dagstidningar.

Telefon

På de flesta avdelningarna finns telefon bredvid sängen. Samtalen från dessa telefoner faktureras i samband med sjukhusavgiften. Fjärr- och lokalsamtal kan också beställas via växeln.

Personalen hjälper dig med att beställa telefonsamtal.

Det är tillåtet att använda mobiltelefoner i sjukhusets allmänna lokaler och i avdelningens dagsal.

Päivitetty: 27.11.2019 12:46
Luotu: 5.5.2014 10:49

Vård och undersökningar

Våra sjukvårdstjänster och vårdinstruktioner.

Enheter

Kontaktuppgifter och presentation.