Hoppa över menyer

På sjukhuset

Vi försöker göra din sjukhusvistelse så trivsam som möjligt. Vården och undersökningarna stöds av flera tjänster som du kan använda vid ditt besök.

På sjukhusens egna sidor berättar vi noggrannare om vilka tjänster som finns på de olika sjukhusen, såsom kaféernas och kioskernas öppettider, trafikförbindelser och parkering.

Hittegods

Hittegods förs till sjukhusets informationsdisk. Du kan fråga efter borttappade/kvarglömda saker där. Från informationen skickas hittegods vidare till polisstationens hittegodsavdelning några gånger per år.

Skolundervisning

För barn i skolåldern ordnas grundskoleundervisning under sjukhusvistelsen.

Sjukhuspräster

Sjukhusprästerna tillgodoser andliga behov på sjukhuset. Du kan prata med dem om personliga funderingar. Personalen hjälper dig att få kontakt med dem.

Läs mer om sjukhusprästernas verksamhet.

Socialarbetare

På varje klinik arbetar en socialarbetare. Med socialarbetaren kan du prata om ärenden beträffande socialskydd, sjukdom, utskrivningen och din livssituation.

Läs mer om socialarbetarnas verksamhet.

Patientombudsmännen

Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter, arbetar för att främja och förverkliga dem, hjälper vid behov med att göra en anmärkning och ger råd i patientskadefall.

Läs mer om patientombudsmännens verksamhet.

Kaféer

Kaféerna säljer bl.a. tidningar, drycker, snacks och smått att äta och annat. Sjukhuskaféerna säljer också frimärken.

Tobaksprodukter säljs inte på sjukhuset.

TV, tidningar

På varje patientrum finns TV och på avdelningar finns lokala dagstidningar.

Telefon

På de flesta avdelningarna finns telefon bredvid sängen. Samtalen från dessa telefoner faktureras i samband med sjukhusavgiften. Fjärr- och lokalsamtal kan också beställas via växeln.

Personalen hjälper dig med att beställa telefonsamtal.

Det är tillåtet att använda mobiltelefoner om det inte uttryckligen förbjuds genom skyltar.

Fotografering på sjukhuset

Alla patienter och klienter på sjukhuset, samt de som arbetar här, har rätt till integritet. Därför ber vi dig att vara försiktig då du fotograferar i sjukhusets lokaler. Vänligen ta inte bilder av människor och dela dem inte utan tillstånd.

Du kan fotografera din egen vård så länge det inte stör behandlingen och så länge det är okej för personalen som tar hand om dig. I allmänna utrymmen på sjukhuset, såsom innergårdar, cafeteria, lobbyn eller väntsalar, kan du ta bilder om inga andra personer kan identifieras från bilderna eller bildtexterna.

Kontakta vid behov ÅUCS kommunikation om du behöver tillstånd att fotografera: viestinta(a)tyks.fi.

Hundar på sjukhuset

Hundar som är i tjänsteroller som ledarhundar, assistanshundar och hundar i vakttjänst är tillåtna på sjukhuset.

Om du får palliativ vård eller om du är på sjukhuset länge kan du begära ett separat tillstånd för att få din hund på besök. Hunden får dock inte störa patienters eller personalens säkerhet. Besöket ska avtalas i förväg och det ska framgå vem som ska ansvara för hunden under besöket. Hunden kommer att hållas i koppel under hela besöket.

Hundar är inte tillåtna på intensivvårdsavdelningen, övervakningsavdelningen eller andra lokaler där man försöker hålla smittorisken så låg som möjligt.

Päivitetty: 10.1.2022 16:03
Luotu: 5.5.2014 10:49

Vård och undersökningar

Våra sjukvårdstjänster och vårdinstruktioner.

Enheter

Kontaktuppgifter och presentation.