Siirry sisältöön

Sjukhuspräster

Vi finns till för patienter och anhöriga på Åucs, Åbolands sjukhus och Åbo stadssjukhus. Som sjukhussjälavårdare arbetar vi för en övergripande vård av patienten. Du kan i förtroende prata med oss om saker och frågor du funderar över.

Du kan kontakta oss direkt antingen per telefon eller e-post eller be personalen eller sjukhusets växel ta kontakt för din del.

I vårt arbete ingår

  • att ge andligt och mentalt stöd
  • att stöda sörjande anhöriga
  • själavård och krisarbete som hör till eftervården vid storolyckor
  • samarbete med polis- och räddningsmyndigheterna
  • resonerande kring etiska frågor inom vården.

Varje sjukhuspräst har ett eget lugnt arbetsrum för diskussioner.  

Stilla rum

På Åucs finns två stilla rum.

T-sjukhusets stilla rum ligger precis vid kafeterian på våning 1, i anknytning till sjukhusprästens arbetsrum.

A-sjukhusets stilla rum ligger i huvudingångens (4A) entréhall vid vaktmästarens arbetsrum.

Kansliets besöksadress

Åucs, byggnad 9, våning 4.
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Telefonnummer

Hilkka Kakko-Helle.

Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle (främst kvinno- och barnavdelningarna)
040 341 7355

Harri Heinonen.

Sjukhuspräst Harri Heinonen (främst cancersjukdomar, lungsjukdomar och hjärtavdelningarna)
040 341 735

Outi Ijäs.

Sjukhuspräst Outi Ijäs (främst psykiatri)
040 341 7362 (50% av tjänst tills 29.2.2020)

Outi Ruohola.

Sjukhuspräst Outi Ruohola (främst neurologi, internmedicin, bukkirurgi och trauma avdelningar)
040 3417 711 (50% av tjänst tills 29.2.2020)

Vårt gemensamma arbetsområde är: 

Intensivvårdsavdelningen för vuxna, Åucs Akuten och Åbolands sjukhus.

Sjukhusprästerna vid Åbo stadssjukhus:

Hanna Hella-Aro, 040 341 7554
Katri Helin, 040 341 7116
Anne Norvasuo, 040 3417 585 (främst en del av Åbo och S:t Karins äldreomsorgs avdelningar)

Vi hör till Åucs expertserviceområde.

Ansvarspersoner: Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle.

Päivitetty: 27.11.2019 15:25
Luotu: 5.5.2014 10:49