Hoppa över menyer

Sjukhuspräster

Vi finns till för patienter och anhöriga på Åucs, Åbolands sjukhus, Åbo stadssjukhus, Kaskenlinna, Karinahemmet och på en del av Åbo och S:t Karins äldreomsorgs avdelningar. Som sjukhussjälavårdare arbetar vi för en övergripande vård av patienten. Du kan i förtroende prata med oss om saker och frågor du funderar över.

Du kan kontakta oss direkt antingen per telefon eller e-post eller be personalen eller sjukhusets växel ta kontakt för din del.

I vårt arbete ingår

  • att ge andligt och mentalt stöd
  • att verka som kontaktpersoner mellan olika religiösa samfund och hälsovården
  • att stöda sörjande anhöriga
  • själavård och krisarbete som hör till eftervården vid storolyckor
  • samarbete med polis- och räddningsmyndigheterna
  • resonerande kring etiska frågor inom vården.

Varje sjukhuspräst har ett eget lugnt arbetsrum för diskussioner.  

Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga i frågor om olika religioner och hälsovårdsetik.  Vi visar stor respekt för alla som hör till ett religiöst samfund och för dem som inte hör till något religiöst samfund.

Sjukhussjälavårdaren står vid behov i kontakt med andra kyrkor eller kyrkliga samfund och ser till att patienten får den hjälp i själavårdsfrågor som hen önskar.

Stilla rum

På Åucs finns tre stilla rum.

T-sjukhusets stilla rum ligger precis vid kafeterian på våning 1, i anknytning till sjukhusprästens arbetsrum.

A-sjukhusets stilla rum ligger i huvudingångens (4A) entréhall vid vaktmästarens arbetsrum.

Stilla rummet på Fyrsjukhuset ligger på 5:e våningen, mitt emot A-liften, bredvid sjukhusprästens rum.

Kansliets besöksadress

Fyrsjukhuset, Keramikfabriksgatan 5, Åbo
5:e våningen, rum H5003

Postadress

Fyrsjukhuset
Keramikfabriksgatan 5
PB 52
20521 Åbo

Telefonnummer

Hilkka Kakko-Helle.

Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle (främst kvinno- och barnavdelningarna)
040 341 7355

Harri Heinonen.

Sjukhuspräst Harri Heinonen (främst cancersjukdomar, lungsjukdomar och hjärtavdelningarna)
040 341 7357

Outi Ijäs.

Sjukhuspräst Outi Ijäs (främst psykiatri)
040 341 7362

Outi Ruohola.

Sjukhuspräst Outi Ruohola (främst neurologi, internmedicin, bukkirurgi och trauma avdelningar), 50 % av tiden
040 341 7711

Tatu Kuoppala

Sjukhuspräst Tatu Kuoppala
040 341 7016

Vårt gemensamma arbetsområde är: 

Intensivvårdsavdelningen för vuxna, Åucs Akuten och Åbolands sjukhus.

Sjukhusprästerna vid andra :

Hanna Hella-Aro, 040 341 7554 (främst Kaskenlinna)
Katri Helin, 040 341 7116 (främst Åbo stadssjukhus)
Anne Norvasuo, 040 341 7585 (främst en del av Åbo och S:t Karins äldreomsorgs avdelningar)

Vi hör till Åucs expertserviceområde.

Ansvarspersoner: Ansvarig sjukhuspräst Hilkka Kakko-Helle.

Loimaa sjukhus:

Anne Mäkelä
050 337 3158
anne.makela(a)evl.fi

Salo sjukhus och Halikko sjukhus:

Petri Vuorinen
044 774 5244
petri.vuorinen(a)evl.fi

Päivitetty: 25.4.2022 11:23
Luotu: 5.5.2014 10:49