Hoppa över menyer

​Socialarbetare

Sjukhusens socialarbetare ger information och hjälper patienter och deras familjer så att deras ekonomiska situation, sociala prestation och sociala deltagande trots sjukdomen fortsätter så ostört och normalt som möjligt.

Du kan komma till socialarbetare på remiss eller i brådskande fall utan remiss samt på basis av kontakt från anhörig eller vårdpersonal.

De tjänster som erbjuds är bland annat

  • social bedömning
  • information och handledning om socialförsäkring, sociala förmåner, socialservice, rehabilitering och rättsskydd
  • hjälp att göra ansökningar
  • ordnande av utkomst i samband med vård och rehabilitering
  • tryggande av annan nödvändig utkomst
  • multiprofessionellt samarbete i arbetsgrupper som planerar och genomför klientens vård och rehabilitering
  • psykosocialt stöd då klienten behöver hjälp som stöd i sina val och beslut.

Patientarbetet görs ofta även efter utskrivningen och ibland även en lång period till exempel ifall sjukhusvården fortsätter som öppenvårdsbesök.

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria för patienter och anhöriga.

Päivitetty: 15.10.2020 08:20
Luotu: 5.5.2014 10:50