Hoppa över menyer

Patientberättelser från Åucs

Tiina, Mika, Sanna och Tuuli. Bättre varje dag.

Varje kunds berättelse är unik. På den här sidan får du ta del av några kunders erfarenheter. Åucs verksamhet strävar till största möjliga hälsofördel för kunden och alla kunder behandlas med empati och som unika individer.

Din hälsa är vår hjärtesak.

Päivitetty: 1.7.2021 09:34
Luotu: 8.4.2021 11:01

Bekanta dig med berättelserna

Mattis berättelse (video)
Matti har prostatacancer. Man kan inte operera den här sjukdomen. Den har behandlats med cytostatika och andra mediciner.

Collins och Adams berättelse (video)
Se videon om prematurpojkarna tuffa start i livet.

Riikkas berättelse (video)
Vardagsrutinerna lades helt om, då småbarnsmamman Riikka Forsberg måste genomgå en allvarlig hjärtoperation i 35-årsåldern.

Piias berättelse (video)
Piias sommarsemesterplaner skrevs om, då hon behövde ballongdilatation av kranskärlen på grund av en allvarlig hjärtinfarkt.

Ristos berättelse (video)
Risto föll från taket till sin sommarstuga och fick livsfarliga skador.

Martins berättelse
En stor del av det gångna året har Martin kämpat mot sin sjukdom invasiv tarmcancer och de följder den medfört.

Mer berättelser på finska