Hoppa över menyer

Val av vårdenhet – du kan påverka valet själv

Flickan sitter på båt mitt i sjön.

Allt arbete som vi gör syftar till att ge klara och tydliga hälsofördelar. Vi strävar till att bemöta varje kund med medkänsla, som den unika individ hen är. Din hälsa är vår hjärtesak.

Du kan välja själv den vårdenhet där du vill få vård. Då det gäller icke-brådskande specialsjukvård sker valet av vårdenhet i samarbete med företagshälsovårds-, hälsocentral- eller privatläkare. Läkaren bedömer behovet av specialsjukvård och skriver vid behov remiss för detta till sjukhus. Du kan framlägga dina önskemål om vårdenhet till läkaren, som ser till att sjukhuset har den expertis och medicinska specialenhet som behandlingen förutsätter. Du kan söka dig som patient till Åucs på läkarremiss var som helst ifrån inom Finland (dock inte från Åland).

Valfriheten gäller inte jourfall. Jourpatienter, oavsett hemort, behandlas på närmaste sjukhus som har den rätta expertisen och beredskapen att behandla patienten. Patientavgifterna inom specialsjukvården är i stort sett desamma inom hela Finland. Fpa ersätter resekostnaderna i allmänhet enligt var den närmaste vårdenheten är belägen.

När du söker sakkunnig vård

Åucs hör till de främsta sjukhusen i Norden. Nöjdhetsindexet på basis av mer än 15000 kundresponser är utmärkt, 4,6 av 5. Om du är i behov av icke-brådskande specialsjukvård och vill få din vård hos oss, gör såhär:

Uppsök läkarmottagning vid hälsocentral, företagshälsovården eller privatläkare. Du och den remitterande läkaren fattar gemensamt beslut om vart remissen till specialsjukvård ska skickas.Sedan remissen kommit fram till oss vid Åucs tar vi kontakt med dig.

Päivitetty: 8.5.2020 14:32
Luotu: 8.5.2020 09:15