Hoppa över menyer

Besök

Besöktid på sjukhuset.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Anvisningar som gäller besök på sjukhuset har uppdaterats 10.5.2022. Läs mer om besöksbegränsningar och användningen av munskydd på våra sjukhus.

Läs mera om coronavirus läget i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Besökstiderna på sjukhusens avdelningar är vanligtvis kl. 13–19.

Ev. ändringar i besökstider finns på avdelningarnas nätsidor:

För besök utanför besökstiderna, kontakta avdelningspersonalen.

Patientförfrågningar

Vi upplåter patientuppgifter endast med patientens medgivande. Om din sjukdom gör att du inte kan ge medgivande, ger vi information endast åt nära anhöriga.

Per telefon kan vi närmast berätta om hur patienten mår. Vi hoppas att anhöriga kommer sinsemellan överens om vem som frågar om patientens tillstånd, hemskrivning o.a. Överenskommelse om diskussion med läkaren görs skilt.

Telefonnummer för patientförfrågningar

​Åucs Stamsjukhus
(A-, T- och U-sjukhusen och Fyrsjukhuset)
​02 313 1175 (Fyrsjukhuset, dygnet runt)
02 313 2175 (A-sjukhus, kl. 6.45–19)
02 313 1038 (T-sjukhus, kl. 6.45–21)
02 313 2275 (U-sjukhus, kl. 7–16)
​Åucs Loimaa sjukhus​02 761 2388
​​Åucs Salo sjukhus​02 314 4000
​​Åucs Vakka-Suomi sjukhus​02 314 1000
​Åucs Åbolands sjukhus02 314 6000

Övernattning

I vissa situationer har de anhöriga eller närstående möjlighet att övernatta på sjukhuset. Fråga vårdpersonalen på avdelningen mer om detta. 

Besökare

Vi önskar att högst två närstående åt gången kommer på besök.

Det lönar sig att lämna ytterkläderna i förvaringen som finns i sjukhusens entréhall. På enheterna finns en del obevakade klädförvaringsställen.

Lämpliga presenter är t.ex. böcker, tidningar eller någonting smått att äta. Blommor är förbjudna på de Medicinska verksamhetsområdets avdelningarna.

Du är välkommen till våra kaféer och restauranger och från dem kan du också köpa presenter. Öppettiderna hittar du på sjukhusens sidor.

Undvik besök om du är sjuk (eller någon hemma är sjuk), t.ex. har snuva, hosta eller någon annan smittsam sjukdom.

Vänligen undvik starka dofter, t.ex. parfymer då du kommer på besök.

Tillåtelsen att ta bilder på sjukhus är begränsad, läs mer om restriktionerna.

Hundar som är i tjänstroller är tillåtna på sjukhuset, läs mer om hundar på sjukhuset.

Vår personal ger gärna mer information.

Trafikförbindelser och parkering

Päivitetty: 12.9.2022 09:02
Luotu: 5.5.2014 10:50