Siirry sisältöön

​T3-projektet

De funktioner som nu sköts vid U-sjukhuset kommer att överföras till det nya T3-sjukhuset.

Den nya byggnaden kommer att byggas bredvid T-sjukhuset på en betongbeläggning, som kommer att läggas över Helsingfors riksväg. Området avgränsas i norr av området där det numera finns en parkeringsbyggnad för sjukvårdsdistriktets personal.  I väst kommer området att avgränsas av Medisiina D-byggnaden. Byggnaden planeras som bäst och kommer att byggas av Finlands Universitetsfastigheter Ab.

I T3-byggnaden kommer att finnas

  • sjukvård för barn och unga
  • kvinnosjukdomar och förlossningar
  • vård av öron-, näs- och halssjukdomar samt mun- och käksjukdomar
  • sjukvårdsrelaterade stödtjänster: klinisk neurofysiologi, bilddiagnostik, laboratorieprovtagning samt närinstrumentvård

En trygg och sund sjukhusmiljö för patienter och personal

Planeringens utgångspunkt utgörs av de vårdprocesser som utvecklats utifrån patienternas behov. Patientsäkerhet och familjecentrerad vård är grundläggande utgångspunkter.  Barnet har rätt till föräldrarnas närvaro också i sjukhuset. Ett familjecentrerat funktionssätt och familjerum gör barnets sjukhusupplevelse så trygg som möjligt.

I de nya lokalerna kommer det att finnas möjligheter till utvecklandet av nya samarbetsformer och flexibilitet i användningen av personalresurser. Att kunna erbjuda lämpliga och trygga arbetsutrymmen är också en fördel i rekryteringen av ny personal.

Nyckeltal

  • Nybyggets totalyta är ca 54 000 m2
  • Nyttokvadrater 21 000 m2, betonganläggningens yta 9000 m2
  • Åtta våningar
  • Totalkostnaderna 158 miljoner euro
  • byggnadskostnader 140 miljoner euro
  • andra anskaffningskostnader 18 miljoner euro
Päivitetty: 4.10.2019 09:03
Luotu: 12.2.2015 14:02