Hoppa över menyer

Sjukvårdsdistriktet

Läkare från Intensivvårdsavdelningen.Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är en samkommun med offentligt ägarskap och producerar tjänster inom specialiserad sjukvård i Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och sina andra sjukhus:

  • Åucs Halikko sjukhus
  • Åucs Kirurgiska sjukhus (i Åbo)
  • Åucs Loimaa sjukhus
  • Åucs Reso sjukhus
  • Åucs Salo sjukhus
  • Åucs Stamsjukhus (i Åbo)
  • Åucs Vakka-Suomi sjukhus (i Nystad)
  • Åucs Åbolands sjukhus.

Tykslab har cirka 30 laboratorieenheter och kunden kan själv välja på vilken enhet prov tas. Psykiatriska polikliniker och andra enheter finns på åtta orter.

Sjukvårdsdistriktet erbjuder övergripande tjänster inom den specialiserade sjukvården för det egna länets invånare.  Därtill ansvarar distriktet för tillgången till tjänster på universitetssjukhusnivå inom Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt, som hör till Åucs specialupptagningsområde.

Till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts sjukhus kommer patienter som behöver specialiserad sjukvård även från andra orter i Finland.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt består av 28 medlemskommuner med sammanlagt drygt 470 000 invånare. Eftersom sjukvårdsdistriktet är en offentlig organisation betalar patienterna endast en liten del av vårdtjänsterna de mottar.  Huvuddelen av vårdkostnaderna betalar hemkommunerna med skatteinkomster som de samlar in från sina invånare.

Över 200 000 personer använder årligen sjukvårdsdistriktets tjänster.

Patienter som behöver brådskande vård får direkt sjukhusvård via jourerna. I annat fall kommer patienterna på undersökningar och behandlingar remitterade av läkare.

Till sjukvårdsdistriktets sjukhus och andra enheter kommer patienter från hälsovårdscentraler, företagshälsotjänster, privata läkare, sjukvårdsdistriktets egna kliniker samt remitterade av staten och försäkringsbolag.

Åucs sjukhus står även för utbildning, arbetspraktik och vetenskaplig forskning.

Päivitetty: 2.11.2021 10:17
Luotu: 5.5.2014 10:50

 Medlemskommuner

Aura
S:t Karins
Kimitoön
Koski Åbl.
Gustavs
Letala
Lundo
Loimaa
S:t Mårtens
Masku
Virmo
Nådendal
Nousis
Oripää
Pemar
Pargas
Punkalaidun
Pyhäranta
Pöytis
Reso
Rusko
Salo
Sagu
Somero
Tövsala
Åbo
Nystad
Vemo

Även Åbo universitet hör till sjukvårdsdistriktets samkommun.