Hoppa över menyer

Sjukvårdsdistriktets spetskompetensenheter

Sjukvårdsdistriktet har valt nio enheter som sina spetskompetensenheter för år 2021:

Sjukvårdsdistriktet valde sina spetskompetensenheter för första gången år 2017. Enheterna får finansiering på totalt 300 000 euro. Utdelningen av finansiering baserar sig på sjukvårdsdistriktets spetskompetensstrategi. Dess mål är att förstärka universitetssjukhusets konkurrenskraft, innovations- och forskningsställning samt kliniska spetskompetens.

Päivitetty: 21.6.2021 12:23
Luotu: 21.6.2021 09:30