Fullmäktigemöte 12.6.2018

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 12.6.2018 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Föredragningslistan:

10 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

11 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

13 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

14 § Sjukvårdsdistriktets bokslut för år 2017

15 § Förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2017

16 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017

17 § Öppningsbalansen 1.1.2018 pga. avvecklingen av affärsverket Tyks-Sapas verksamhet

18 § Sammanträdesföredrag

19 § Sjukvårdsdistriktets strategi för åren 2019–2020

20 § Fullmäktiges sammanträde på hösten 2018

21 § Motioner framlagda av ledamöterna

22 § Motioner från ledamöter

23 § Till styrelsen riktad fråga

24 § Sammanträdets avslutning.

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 7.1.2021 12:17
Skapad : 30.5.2018 15:00