Fullmäktigemöte  14.1.2020

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 14.1.2020 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Ärendelistan

1 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

2 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

3 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

4 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

5 § Sammanträdesföredrag

6 § Val av direktör för sjukvårdsdistriktet

7 § Motioner från ledamöterna

8 § Till styrelsen riktad fråga

9 § Sammanträdets avslutning

 

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 20.12.2019 16:25
Skapad : 20.12.2019 16:15