Fullmäktigemöte 24.4.2018

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 24.4.2018 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo). 

Föredragningslistan:

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen-
2 Namnupprop och godkännande av röstlängden-
3 Sammanträdets laglighet och beslutförhet-
4 Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende-
5 Sammanträdesföredrag-
6 Val av cheföverläkare för sjukvårdsdistriktet-
7 Motioner framlagda av ledamöterna-
8 Till styrelsen riktad fråga-
9 Sammanträdets avslutning. 

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 23.9.2019 08:52
Skapad : 10.4.2018 14:50