Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte 28.11.2017

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 28.11.2017 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo). Föredragningslistan publiceras 14.11.2017 på adressen http://vsshp.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm.

Ändrat : 13.11.2017 16:22
Skapad : 13.11.2017 16:15