Siirry sisältöön

Ledningsgruppen

Medlemmarna i ledningsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 • Matti Bergendahl, direktör för sjukvårdsdistriktet, ordförande 
 • Leena Setälä, strategidirektör
 • Mikko Pietilä, cheföverläkare 
 • Petri Virolainen, sjukhusdirektör
 • Päivi Nygren, administrativ överskötare
 • Arja Pesonen, ekonomidirektör
 • Katariina Similä, personaldirektör
 • Jari-Pekka Tuominen, förvaltningsdirektör
 • Jussi Rantanen, personalens representant.

Sekreterare: Anne Saari

Yttrande- och närvarorätt:

 • Reijo Grönfors, verkställande direktör, Affärsverket Åbolands sjukhus
 • Jukka Mäkitalo, vikarie teknisk direktör, sjukvårdsdistriktet
 • Sirpa Rantanen, verkställande direktör, Affärsverket för akutvård och jour
 • Tuija Lehtikunnas, sjukhusöverskötare, sjukvårdsdistriktet
 • Pekka Hänninen, dekan för medicinska fakulteten, Åbo universitet, 
 • Hanna Kivikoski, sjukhusapotekare, sjukvårdsdistriktet
 • Esa Halsinaho, informationschef, sjukvårdsdistriktet
 • Anna Arola-Järvi, utvecklingsdirektör.
Päivitetty: 4.5.2020 11:56
Luotu: 5.5.2014 11:49