Hoppa över menyer

Ledningsgruppen

Medlemmarna i ledningsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 • Matti Bergendahl, direktör för sjukvårdsdistriktet, ordförande 
 • Mikko Pietilä, cheföverläkare 
 • Arja Pesonen, ekonomidirektör
 • Petri Virolainen, sjukhusdirektör
 • Tuija Lehtikunnas, administrativ överskötare
 • Saija Stenbacka, personaldirektör
 • Sirpa Rantanen,  verkställande direktör
 • Jari-Pekka Tuominen, förvaltningsdirektör
 • Janne Sjölund, personalens representant.

Sekreterare: Hanna Finne

Yttrande- och närvarorätt:

 • Juha Rantasalo, teknisk direktör, sjukvårdsdistriktet
 • Pekka Hänninen, dekan för medicinska fakulteten, Åbo universitet, 
 • Hanna Kivikoski, sjukhusapotekare, sjukvårdsdistriktet
Päivitetty: 15.9.2021 10:40
Luotu: 5.5.2014 11:49