Hoppa över menyer

Ledningsgruppen

Medlemmarna i ledningsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 • Mikko Pietilä, tf. direktör för sjukvårdsdistriktet, cheföverläkare, ordförande 
 • Joni Haapanen, ekonomidirektör
 • Sirkku Jyrkkiö, sjukhusdirektör
 • Tarja Heino-Tolonen, administrativ överskötare
 • Saija Rintala, personaldirektör
 • Sirpa Rantanen,  verkställande direktör
 • Jari-Pekka Tuominen, förvaltningsdirektör
 • Janne Sjölund, personalens representant.

Sekreterare: Hanna Finne

Yttrande- och närvarorätt:

 • Juha Rantasalo, teknisk direktör, sjukvårdsdistriktet
 • Pekka Hänninen, dekan för medicinska fakulteten, Åbo universitet, 
 • Hanna Kivikoski, sjukhusapotekare, sjukvårdsdistriktet
Päivitetty: 26.9.2022 11:14
Luotu: 5.5.2014 11:49