Hoppa över menyer

Organisationen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 Egentliga Finlands Sjukvårdsdistriktets organisationsbild på finska. Bildens innehåll beskrivs på den här webbsidan.

VSSHP-organisation i pdf-form, på finska

Organisation som lista:

Medlemskommunerna och Åbo universitet

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige

Sjukvårdsdistriktets styrelse

Resultatområden under styrelsen

Resultatområdet för administrativa centralen

Resultatområdet för Läkemedelsförsörjning

Åbo universitetscentralsjukhus

Verksamhetsområde
Stöd- och rörelseorganens sjukdomar (Tules)
Hjärtcentret
Kliniken för bukkirurgi och urologi
Neuro
Medicinska
Operativ verksamhet och cancersjukdomar
Kvinnokliniken
Barn- och ungdomskliniken
Totek (perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling)
Psykiatri
Bilddiagnostik
Laboratorium

Serviceområden
Experttjänster

Sjukhusen

Åucs Kirurgiska sjukhus
Åucs Loimaa sjukhus
Åucs Pemar sjukhus
Åucs Reso sjukhus
Åucs Salo sjukhus
Åucs Stamsjukhus (A-,. T- och U-sjukhuset)
Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Affärsverket för akutvård och jour (ÅUCS Akuten)
  • Akutsjukvård
  • Jour
Päivitetty: 27.1.2022 11:53
Luotu: 19.5.2014 13:31