Hoppa över menyer

Organisationen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fr.o.m. 1.1.2020

 Egentliga Finlands Sjukvårdsdistriktets organisationsbild. Bildens innehåll beskrivs på den här webbsidan.

VSSHP-organisation i pdf-form 

Organisation som lista:

Medlemskommunerna och Åbo universitet

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige

Sjukvårdsdistriktets styrelse

Resultatområden under styrelsen

Resultatområdet för administrativa centralen

Resultatområdet för Tekniska och underhållstjänster

    • Underhållstjänster
    • Fastighetstjänster
    • Teknisk service

Resultatområdet för Läkemedelsförsörjning

Åbo universitetscentralsjukhus

Verksamhetsområde
Stöd- och rörelseorganens sjukdomar (Tules)
Hjärtcentret
Kliniken för bukkirurgi och urologi
Neuro
Medicinska
Operativ verksamhet och cancersjukdomar
Kvinnokliniken
Barn- och ungdomskliniken
Totek (perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling)
Psykiatri
Bilddiagnostik
Laboratorium

Serviceområden
Experttjänster

Sjukhusen

Åucs Kirurgiska sjukhus
Åucs Loimaa sjukhus
Åucs Pemar sjukhus
Åucs Reso sjukhus
Åucs Salo sjukhus
Åucs Stamsjukhus (A-,. T- och U-sjukhuset)
Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Resultatområden under direktionerna

Affärsverket för akutvård och jour

Päivitetty: 28.5.2021 14:56
Luotu: 19.5.2014 13:31