Hoppa över menyer

Nämnden för den språkliga minoriteten

Nämnden har enligt Lag om specialiserad sjukvård 18 § som uppgift att utveckla och koordinera den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i distriktet och den utbildning av hälsovårdspersonal, som ges på minoritetens språk.

I sjukvårdsdistriktets grundstadga 18 § stadgas om nämndens uppgifter och valbarhet till nämnden.

I enlighet med sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga 47 § skall de olika språkgruppernas behov beaktas jämbördigt i organiseringen av samkommunens förvaltning och verksamhet och i informationen. Samkommunens sjukvårdstjänster ska ordnas, så att invånarna får service på sitt eget språk, antingen på finska eller på svenska. Beträffande de språkliga kompetenskraven, som krävs av tjänsteinnehavarare och arbetstagare gäller vad som särskilt har beslutats.

Sjukvårdsdistriktets styrelse har den 27.4.2021 godkänt det förnyade språkprogrammet som är giltig under perioden 2021-2022/25.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill medvetet profilera sig som ett tvåspråkigt universitetssjukhus och sjukvårdsdistrikt. Språkprogrammet fungerar som stöd för personalen till att kunna betjäna klienterna på de båda modersmålen, finska och svenska parallellt och genomgående i alla funktioner. Programmet lägger tyngdpunkten på handlingsprogrammet med klara mål, mätare och personer ansvariga för implementeringen.

Medlemmarna i nämnden för den språkliga minoriteten (ersättare inom parentes):

  • Kjell Wennström, Åbo, ordf. (Sonja Rosenqvist, Åbo)
  • Egon Nordström, Pargas, vice ordf. (Anne-Marie Nygren, Pargas)
  • Tomas Leino, Pargas (Petri Haapasalo, Pargas)
  • Eva-Stina Hellbom, Kimitoön (Carita Henriksson, Pargas)
  • Pilvi Rehn, Kimitoön (Nina Söderlund, Pargas)
  • Kauko Pietikäinen, Kimitoön (Tomy Wass, Kimitoön)
  • Carita Backas, Kimitoön (Alexander Kruglov, Kimitoön)
  • Conny Granqvist, Pargas (Christer Friis, Pargas)
  • Maj Björk, Pargas (Tina Axén, Pargas).

Föredragande och sekreterare

Som föredragande fungerar koordinatorn för svenskspråkiga ärenden, överskötare Wiveka Kauppila. Som sekreterare överskötare Susanna Friman.

E-post enligt formen: fornamn.efternamn@tyks.fi

Päivitetty: 30.11.2021 14:44
Luotu: 30.6.2016 14:01