Hoppa över menyer

Protokoll

Protokoll >

Följande organ inom sjukvårdsdistriktet har sina protokoll publicerade på en webbplats där de kommer att finnas tillgängliga i två år. Föredragningslistor kommer att finnas tillgänglig tills protokollet från mötet har publicerats.

  • Direktionen för Åbolands sjukhus
  • Direktionen för Affärsverket för akutvård och jour
  • Administrativa sektionen
  • Styrelsen
  • Fastighetssektionen
  • Sjukvårdsdistriktets samarbetsdelegation
  • Revisionsnämnden
  • Fullmäktige

Föredragningslistor och protokoll av Direktionen för Åbolands sjukhus och Fullmäktige publiceras också på svenska. Alla andra publiceras endast på finska.

Om det behövs kan äldre protokoll frågas från registreringskontoret.

Päivitetty: 7.10.2020 10:50
Luotu: 26.1.2015 10:30