Siirry sisältöön

Protokoll

Protokoll från och med 1.1.2008 > 

Följande organ inom sjukvårdsdistriktet har sina föredragningslistor och protokoll publicerade på KTweb, vsshp.ktweb.fi. 

 • Administrativa sektionen (från och med år 2009)
 • Byggnadssektionen (åren 2008-2012)
 • Direktionen för Affärsverket för akutvård och jour (från och med år 2011)
 • Direktionen för Affärsverket för laboratoriet (åren 2008–2017)
 • Direktionen för Loimaa delansvarsområde (åren 2008-2013)
 • Direktionen för resultatområdet för den regionala specialiserade sjukvården (åren 2013–2014)
 • Direktionen för resultatområdet psykiatri (åren 2013–2017)
 • Direktionen för Salo delansvarsområde (åren 2009-2013)
 • Direktionen för sjukvårdsrelaterade tjänster (åren 2008–2017)
 • Direktionen för Åbolands sjukhus (åren 2010–2019)
 • Ekonomisektionen (åren 2008-2009)
 • Fastighetssektionen (från och med år 2013)
 • Fullmäktige
 • Personalsektionen (åren 2008-2011)
 • Revisionsnämnden
 • Sjukvårdsdistriktets samarbetsdelegation
 • Styrelsen
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus regionala styrgrupp (åren 2009-2012)

Föredragningslistor och protokoll av Direktionen för Åbolands sjukhus och Fullmäktige publiceras också på svenska. Alla andra publiceras endast på finska.

 

Päivitetty: 17.1.2020 14:59
Luotu: 26.1.2015 10:30