Hoppa över menyer

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts register över bindningar

Bestämmelserna angående redogörelse för bindningar har trätt i kraft från början av fullmäktigeperioden som inleddes år 2017. I Kommunallagens § 84 stadgas att redogörelse ska ges för

  • bindningar som gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, 
  • betydande förmögenhet och 
  • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och upprätthåller ett offentligt register över bindningarna. På registret tillämpas dataskyddslagen. 

Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Kontaktuppgifter

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Revisionsnämnden
PB 52
20521 Åbo

Tilläggsinformation

Synnöve Niemi
samkommunsrevisor
tfn. 050 438 1826
e-post: fornamn.efternamn@tyks.fi

Mer information på annat håll

Päivitetty: 1.2.2022 08:07
Luotu: 15.9.2017 13:45