Siirry sisältöön

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Kommunallagändringen angående redogörelse för bindningar har trätt i kraft från början av fullmäktigeperioden som inleddes år 2017. I Kommunallagens § 84 stadgas att redogörelse ska ges för bindningar som gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och upprätthåller ett offentligt register över bindningarna. På registret tillämpas lagen om personuppgifter.

De förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas bindningar publiceras på nätet när personvalen till förtroendeorganen har gjorts och när revisionsnämnden har behandlat de redogörelser som lämnats.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts register över bindningar

Lämna redogörelse eller ändra din redogörelse för bindningar:
Formulär för förtroendevalda
Formulär för tjänsteinnehavare

Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Tilläggsinformation:
Synnöve Niemi
samkommunsrevisor
tfn. 050 438 1826
fornamn.efternamn@tyks.fi

Mer information på annat håll

Päivitetty: 16.12.2019 10:39
Luotu: 15.9.2017 13:45