Hoppa över menyer

Åbo Lasarettsmuseum

Åbo Lasarettsmuseum har som uppgift att bevara Finlands äldsta sjukhus historia och föremål samt samla in minneskunskap. Sjukhuset har bedrivit verksamhet oavbrutet sedan 1759. 

Välkommen till Åbo Lasarettsmuseum!

Museumsbesök och guidningar hösten 2022

Åbo Lasarettsmuseum är öppet den första vardagsmåndagen i varje månad kl. 14–18. Dessutom kan museet besöks efter överenskommelse. Museumsbesök och guidningar är gratis.

Museets allmänna öppettider:

  • måndag 5.9. kl. 14–18
  • måndag 3.10. kl. 14–18
  • måndag 7.11. kl. 14–18
  • måndag 5.12. kl. 14–18

Lasarettsmuseum är öppet även på årsdagen av museets grundande, söndagen den 30.10. kl. 12–16 samt på årsdagen av Åbo Lasaretts grundande, lördagen den 17.12. kl. 12–16.

Åbodagen

Museet är öppet på Åbodagen, söndagen den 18.9. kl. 13–17. Kl. 12.30 och 17.30 en titt på sjuksköterskeskolans gamla skolklass, samlingsplats: parken uppe på Kinakvarnbacken (guidningen sker på finska och är kostnadsfri.)

Välkommen till Åbo Lasarettsmuseum hösten 2022!

Guidningar och förfrågningar

Lasarettsmuseum.

museiskötare, tel. 050 571 4030
lasarettimuseo(a)tyks.fi.

Besöksadress:
Byggnad 13
Kinakvarngatan 4-8
20520 Åbo

Historiska vandringsturer i Kiinamyllynmäki ordnas igen sommaren 2023.

Från lasarett till universitetssjukhus

Våren 2009 blev det 250 år sedan de första patienterna togs emot vid Åbo Lasarett. Lasarettet utvidgades och utvecklades till Åbo länssjukhus och universitetssjukhus.

Barn och skötare i början av 1900-talet i ett rum som användes för bandagebyte. 

På bilden syns barn och skötare i början av 1900-talet i ett rum som användes för bandagebyte. I muséets samlingar finns bl.a. de inneskor som barnen har på sig på bilden.

Åbo Lasarett är Finlands äldsta sjukhus som bedrivit oavbruten verksamhet. Sveriges kung Adolf Fredrik undertecknade lasarettets stiftelseurkund den 17 december 1756, sjukrummet hade då nio platser. Öppnandet firades under högtidliga omständigheter vid Auraåstranden den 6 juni 1759. De fyra första patienterna hade tagits emot redan under våren samma år.

Sjukhuset hade verksamhet i flera byggnader längs Aura å. Sjukhuset flyttade år 1784 till en då ny timmerbyggnad som låg i hörnet av nuvarande Slottsgatan och Lasarettsgatan. Från mitten av 1800-talet bedrevs länssjukhusets verksamhet under 25 år i den sk. stenkasernen vid Martinsbron. I mitten av 1800-talet blev sjukhusets namn Länets allmänna sjukhus och senare Åbo länssjukhus.

Åbo länssjukhus flyttade till Kinakvarnsbacken år 1881. Största delen av de byggnader som då blev färdiga används fortfarande. Sjukhuset blev Åbo universitetscentralsjukhus år 1958. Man kan bekanta sig med sjukhusets historia vid Åbo Lasarettsmuseum, som numera finns i portvaktarens hus (byggnad 13) vid Kinakvarngatan.

Päivitetty: 31.8.2022 15:05
Luotu: 9.2.2015 09:30