Hoppa över menyer

Åbo Lasarettsmuseum

Åbo Lasarettsmuseum har som uppgift att bevara Finlands äldsta sjukhus historia och föremål samt samla in minneskunskap. Sjukhuset har bedrivit verksamhet oavbrutet sedan 1759. 

Välkommen till Åbo Lasarettsmuseum!

Museets allmänna öppettider har för närvarande avbrutits. Besök på museet ordnas dock för grupper om 1-4 personer efter överenskommelse. Munskydd används under besöket och lämpliga säkerhetsintervallen upprätthålls mellan besökare och guiden. Ordna ett besök via e-post lasarettimuseo (a) tyks.fi.

Museibesök och guidning är gratis. Lasarettsmuseum.

Guidningar och förfrågningar:
museiskötare, tel. 050 571 4030
lasarettimuseo(a)tyks.fi.

Besöksadress:
Byggnad 13
Kinakvarngatan 4-8
20520 Åbo

Från lasarett till universitetssjukhus

Våren 2009 blev det 250 år sedan de första patienterna togs emot vid Åbo Lasarett. Lasarettet utvidgades och utvecklades till Åbo länssjukhus och universitetssjukhus.

Barn och skötare i början av 1900-talet i ett rum som användes för bandagebyte. 

På bilden syns barn och skötare i början av 1900-talet i ett rum som användes för bandagebyte. I muséets samlingar finns bl.a. de inneskor som barnen har på sig på bilden.

Åbo Lasarett är Finlands äldsta sjukhus som bedrivit oavbruten verksamhet. Sveriges kung Adolf Fredrik undertecknade lasarettets stiftelseurkund den 17 december 1756, sjukrummet hade då nio platser. Öppnandet firades under högtidliga omständigheter vid Auraåstranden den 6 juni 1759. De fyra första patienterna hade tagits emot redan under våren samma år.

Sjukhuset hade verksamhet i flera byggnader längs Aura å. Sjukhuset flyttade år 1784 till en då ny timmerbyggnad som låg i hörnet av nuvarande Slottsgatan och Lasarettsgatan. Från mitten av 1800-talet bedrevs länssjukhusets verksamhet under 25 år i den sk. stenkasernen vid Martinsbron. I mitten av 1800-talet blev sjukhusets namn Länets allmänna sjukhus och senare Åbo länssjukhus.

Åbo länssjukhus flyttade till Kinakvarnsbacken år 1881. Största delen av de byggnader som då blev färdiga används fortfarande. Sjukhuset blev Åbo universitetscentralsjukhus år 1958. Man kan bekanta sig med sjukhusets historia vid Åbo Lasarettsmuseum, som numera finns i portvaktarens hus (byggnad 13) vid Kinakvarngatan.

Päivitetty: 28.1.2021 09:15
Luotu: 9.2.2015 09:30