Siirry sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande (vsshp.fi)

Med webbtillgänglighet avses förmågan hos nätanvändare att använda nät- och mobiltjänster. Målsättningen är att alla ska kunna använda nätet så lätt som möjligt, oavsett eventuella fysiska eller kognitiva begränsningar. God webbtillgänglighet ökar jämlikheten mellan människor för planering och förverkligande av nättjänster.

Direktiven och kriterierna som anges i WCAG 2.1 utgör grunden för vad som krävs av tillgängliga nättjänster. Nättjänsten är tillgänglig då den fungerar tekniskt väl, är lätt att använda och dess innehåll är lätt att förstå.

Under år 2020 sker förbättringar

I april 2019 trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft i Finland. Lagen grundar sig på det europeiska tillgänglighetsdirektivet och är bindande för den offentliga sektorn som alltså ska göra sina nättjänster tillgängliga inom en viss övergångsperiod.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt publicerade sina nätsidor år 2014. Därmed ska nätsidorna uppfylla kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv och kraven som anges på AA nivå i WCAG kriterierna från och med 23.9.2020.

God tillgänglighet av våra tjänster och jämlikt bemötande av alla medborgare är mycket viktigt för oss inom sjukvårdsdistriktet. Våra nätsidor uppfyller inte ännu tillgänglighetskriterierna till alla delar. Under år 2020 kommer vi därför att arbeta på att göra våra nätsidor allt bättre tillgängliga vad gäller tekniska frågor och innehåll. Vi kommer bl.a. att utföra olika test och tekniska korrigeringar och dessutom ska vi gå genom innehållet i texterna, bilderna och bilagefilerna. Vi kommer också att erbjuda personalutbildning kring produktion av tillgängligt nätinnehåll.

Hjälp oss göra bättre

Har våra sidor varit svårtillgängliga för dig? Berätta om för oss – vi är jättetacksamma för all respons och för alla förslag till förbättring. Skriv oss på adress verkkotoimitus(a)tyks.fi. Vi gör vårt bästa för att rätta till problemen.

Päivitetty: 10.8.2020 09:22
Luotu: 3.3.2020 09:05

 Läs mera om tillgänglighetsfrågor

Europeiska tillgänglighetsdirektivet 
(Finansministeriet)

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex)

Digital tillgänglighet 
(Regionförvaltningsverket i Södra Finland)

WCAG 2.1 (w3.org, på finska)