Hoppa över menyer

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.vsshp.fi. Denna rapport utarbetades 22.9.2020 och uppdaterades 24.6.2021.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt strävar att garantera tillgängligheten av webbplatsen vsshp.fi enligt den nationella lagstiftningen i Finland. Tillgängligheten av webbplatsen vsshp.fi har bedömts av en utomstående sakkunnigorganisation (Siteimprove Ab).

Hur väl tillgänglig är den digitala servicen?

Webbplatsen uppfyller delvis de lagstadgade tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA). De kritiska tillgänglighetskraven uppfylls med undantag för följande brister som konstaterats:

  • I chattjänsten har fältet som är avsett för användarens meddelanden inte namngetts tekniskt och den saknar synlig fältetikett. (WCAG: 3.3.2)

Övriga signifikanta tillgänglighetsbrister:

  • Meddelandet som skrivits i chattjänsten av kundservicepersonalen styrs inte automatiskt för läsning till skärmläsningsprogrammet. (WCAG: 3.4.3)
  • Inledningen av chattjänsten har inte angetts i HTML-koden genom rubrik, landmärke eller på annat sätt som kunde nås genom programmering. (WCAG: 1.3.1)
  • Webbplatsen innehåller länkar som öppnar en ny flik eller överför användaren till någon annan tjänst, men information om detta saknas innan länken aktiveras.  Webbplatsen innehåller också länkar som leder till att PDF-dokument öppnas utan förvarning. (WCAG: 3.2.4)
  • Språket på en del innehållssidor på webbplatsens svenskspråkiga respektive engelskspråkiga versioner motsvarar inte till alla delar den språkversion som användaren valt. (WCAG: 1.1.1)

Bristerna som anges ovan torde åtgärdas under 2021–2022.

Vid tidpunkten för uppgörande av detta utlåtande fanns det mer än 4000 bilagefiler på webbplatsen vsshp.fi (PDF, Word, Excel eller PowerPoint). Cirka en fjärdedel av dessa har publicerats efter 23.9.2018 och omfattas således av lagstiftningen. Därför bör dessa filer vara tillgängliga. Precis alla filer har inte producerats på nytt i en form som gör dem tillgängliga, men arbetet för korrigering av filerna pågår oavbrutet.

Följande förbättringar införs i användargränssnittet och innehållet: kontrastbristerna, textförklaringarna till infografiken och kartorna.

Webbplatsen använder sig av ramar med infälld YouTube videorepeater. Själva videorepeatern har brister i tillgänglighet bl.a. gällande rubrikhierarakin och kontrastfrågor. På grund av dessa omständigheter uppfyller videorepeatern för närvarande inte tillgänglighetslagstiftningens krav.

Omfattas inte av lagstiftningen

  • Innehåll som publicerats i tjänsten av användare eller andra utomstående parter och som inte producerats, finansierats eller övervakats av tjänsteleverantören själv.
  • Länkar som leder utanför webbplatsen vsshp.fi.
  • Filer till kontorsprogram (t.ex. doc, pdf) som publicerats före 23.9.2018.
  • Video- eller audioupptagningar som publicerats före 23.9.2020.

Har du märkt tillgänglighetssvårigheter i våra digitala tjänster?  Låt oss få veta om dem och vi ska göra vårt bästa för att rätta till saken

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan ge respons som gäller tillgängligheten antingen på denna nätblankett eller per e-post på adressen verkkotoimitus(a)tyks.fi.

Du kan också få hjälp med att använda webbplatsen genom att ringa telefonnummer 050 414 2072 eller 050 573 9911. Vi försöker svara på telefonsamtal alla vardagar mellan klockan 9 och klockan 15.

Övervakande myndighet

Om du inte är nöjd med vårt svar eller blir utan svar i över två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets nätsidor finns detaljerad information om hur anmälan görs och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till övervakande myndighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Övervakningsenheten för webbtillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000

Vi arbetar hela tiden för bättre tillgänglighet

Webbplatsen vsshp.fi publicerades 29.8.2014 och således har tillgänglighetskraven för denna webbplats varit i kraft fr.o.m. 23.9.2020.

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster. God tillgänglighet till våra tjänster och jämlikt bemötande av alla medborgare är mycket viktigt för oss inom sjukvårdsdistriktet. Under åren 2019–2020 har vi arbetat för att förbättra den tekniska och innehållsmässiga tillgängligheten av webbplatsen genom testningar, tekniska korrigeringar och granskning av textinnehåll, bilder och bilagefiler. Vi har också utbildat vår personal kring produktion av tillgängligt nätinnehåll. Korrigeringarna och utbildningen pågår och fortsätter.

Dock uppfyller webbplatsen vsshp.fi inte tillsvidare alla kriterier som ställs på datatillgänglighet. Vi strävar efter att korrigera de brister i tillgänglighet som noterats på denna sida så långt det är rimligtvis möjligt med vårt nuvarande, rätt ålderstigna publiceringssystem.

Vi ska inom en nära framtid lansera en reform av våra nätsidor. Målsättningen med reformen är att bygga en ny och modern webbtjänst med optimal tillgänglighet – en av grundpelarna för planeringsarbetet. Den nya, tillgängliga webbplatsen ska enligt plan publiceras senast på våren 2023.

Päivitetty: 24.6.2021 13:24
Luotu: 3.3.2020 09:05

 Läs mera om tillgänglighetsfrågor

Europeiska tillgänglighetsdirektivet 
(Finansministeriet)

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex)

Digital tillgänglighet 
(Regionförvaltningsverket i Södra Finland)

WCAG 2.1 (w3.org, på finska)