Hoppa över menyer

Media, meddelanden, kommunikation

Medias kontaktpersoner vad gäller frågor som angår sjukvårdsdistriktet och Åbo universitetscentralsjukhus: 

 • tf. sjukvårdsdistriktets direktör, sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Mikko Pietiliä, tfn. 050 515 0615
 • Åucs tf. sjukhusdirektör Sirkku Jyrkkiö, tfn. 040 556 7787
 • sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas, tfn. 040 523 7010
 • Kommunikationsdirektör Maria Roos, tfn. 040 508 4143

Medias kontaktpersoner vad gäller frågor om coronavirusepidemin

 • sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä, tfn. 050 515 0615
 • specialläkare Harri Marttila, tfn. 050 478 6844

Medias kontaktpersoner vad gäller frågor om akutvården och jouren:

 • Chef för akutvård Sirpa Rantanen, tfn. 02 313 8920
 • akutvårdens överläkare Timo Iirola, tfn. 02 313 8921
 • jourens tf överläkare Juha Peltonen, tfn. 02 313 9060

Kommunikationsenhet

E-post: viestinta(a)tyks.fi och verkkotoimitus(a)tyks.fi

 • Kommunikationsdirektör Maria Roos, tfn. 040 508 4143
 • Kommunikationsexpert Suvi Vainio, tfn. 050 599 5620, e-post suvi.tuulikki.vainio(a)tyks.fi, bl.a. personaltidningen, mediakontakter
 • Kommunikationsexpert Nadine Karell, tfn. 044 099 0996, bl.a. tvåspråkig kommunikation (svenska, finska)
 • Chefredaktör för webben Harri Falck, tfn. 050 414 2072
 • Kommunikationskoordinator för webben Taru Sinkkonen, tfn. 050 573 9911
 • Marknadsföringens projektchef Pia Ala-Katara, tfn. 050 461 8718

Alla personliga e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn(at)tyks.fi (utan å-, ä- och ö-prickar), ifall inget annat nämns.

Telefonväxeln: 02 313 0000.

Meddelanden

Meddelanden på svenska från och med 2014-

Meddelanden på finska från och med 2013-

Päivitetty: 29.9.2022 11:13