​Åucs slutade sin verksamhet på Pemar sjukhus och Reso sjukhus

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har slutit helt vårda patienter på Åucs Pemar och Reso sjukhus i juni 2015.

Den specialiserade sjukvården på Pemar sjukhus slutade 5.6.2015 då Åucs rehabiliteringsavdelning som haft sin verksamhet där, flyttade till Kaskenlinna sjukhus, Lillheikkilävägen, Åbo. Avdelningens telefonnummer, 02 313 4285, hålls oförändrad.

Tykslabs laboratorieavdelning 130 på Pemar sjukhus stängde 1:a juni.

Mannerheims barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och unga fortsätter ännu sin verksamhet i det traditionella Pemar sanatoriet som ritats av Alvar Aalto.

Användningen av Åucs Reso sjukhus för den specialiserade sjukvården slutade i slutet av juni då gastroenterologiska polikliniken flyttade sin verksamhet tillfälligt till Åucs T-sjukhus. I september 2015 flyttar polikliniken till renoverade lokaler i A-sjukhuset på Åucs.

Tykslabs laboratorieavdelning 139 och röntgenavdelning 143 vid Egentliga Finlands avbildningscentral betjänar dock kunder ännu på Reso sjukhus. Även Reso hälsovårdscentral fortsätter sin verksamhet på samma adress, Sairaalakatu.

Mer information på internet:

Rehabiliteringsavdelningen
Gastroenterologiska polikliniken
Laboratoriet på Reso sjukhus, Tykslab
Reso röntgen

Ändrat : 17.6.2020 15:31
Skapad : 9.6.2015 10:01