ÅUCS Fyrsjukhus byggdes färdigt enligt tidtabell

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tar idag emot ÅUCS Fyrsjukhus av byggherren. Byggarbetet blev klart enligt den uppställda tidtabellen och budgeten som gick på 185 miljoner höll.  

Ytterväggen på ÅUCS Fyrsjukhus är dekorerad med en spetsprydnad.

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) tar emot den nya byggnaden idag, den 11 november.  Efter detta fortsätter sjukvårdsdistriktet med att utrusta den nya sjukhusbyggnaden, och personalen skolas i husets alla nya system och utrymmen.  Sedan, i januari-februari, blir det flytt från U-sjukhuset och från olika håll på ÅUCS-backen.  ÅUCS Fyrsjukhus börjar ta emot klienter och patienter i början av februari.

Timo Seppälä, projektledaren för byggarbetet, är lycklig över att de länge efterväntade sjukhusutrymmena blivit färdiga.  Byggarbetet började i februari 2016 och nu är byggnaden färdig – ett modernt sjukhus står till tjänst för behövande.

– Vårt viktigaste mål uppfylls nu då vi får nya och ändamålsenliga utrymmen, främst för de funktioner som för närvarande finns i U-sjukhuset, säger han.

Det blir Barn- och ungdomskliniken, Kvinnokliniken, Kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar och Kliniken för mun- och käksjudomar som flyttar in i ÅUCS Fyrsjukhus. Byggnaden inhyser också funktioner för dessa kliniker: bl.a. en rymlig operationsavdelning och enheter för bilddiagnostik.  Cirka 1 200 anställda flyttar över till Fyrsjukhuset.

– Alla som flyttar över till Fyrsjukhuset får utbildning och introduktion som i snitt tar ca. två arbetsdagar.   Flyttförberedelserna har redan schemalagts noga.  Det egentliga flyttet sker under två veckor i början av februari 2022, berättar projektledare Riikka Aaltonen.

Trots coronapandemin höll projektet både det utstakade tidsschemat och budgeten.   

– Coronan ledde dock till försening av en del leveranser och därför måste vi bl.a. ändra på arbetsordningen.  Vårt projektkunnande är verkligen strongt, vilket garanterade att vi kunde hålla tidsramarna.  Seppälä berättar också att det fanns några byggarbetare som insjuknade i corona, men vi redde skickligt ut vilka som exponerats och de lades i karantän.  På detta sätt lyckades vi undvika epidemispridning på byggarbetsplatsen.

I och med flyttet kommer våningarna 6–13 i U-sjukhuset, som är från år 1969, att tömmas.  I de nedre våningarna fortsätter vissa funktioner tills vidare.  U-sjukhuset kommer att behövas tills planerade byggarbeten på området för ÅUCS Stamsjukhus åter vidtar och nya utrymmen blir färdiga.

– Siktet är inställt på år 2023, då U-sjukhuset borde vara tomt.  För att detta ska lyckas måste tilläggsbygge ske.  Nästa skede i planeringen är en tillbyggnad till T-sjukhuset. Ett nytt U-sjukhus hägrar i våra långsiktiga planer, berättar Timo Seppälä.

ÅUCS Fyrsjukhus reser sig ovanför Helsingfors motorväg, den östra infarten till Åbo.

– Vi har skapat en imponerande byggnad som utgör en port till Åbo och hälsar inresande välkomna, konstaterar Timo Seppälä.

Skyddstaket som byggs på Fyrsjukhusets framgård blir färdigt under de närmaste veckorna.  På taket till den åtta våningar höga sjukhusbyggnaden finns sjukhusets maskinrum som upplyser omgivningen likt en fyr. 


Ändrat : 11.10.2021 10:54
Skapad : 11.10.2021 09:00