ÅUCS Fyrsjukhus erbjuder högklassiga specialsjukvårdstjänster

Smidigt samarbete mellan olika mediciniska specialiteter vid ÅUCS Fyrsjukhus garanterar fortsatt trygg vård av hög standard bl.a. för föderskor, barnpatienter och patienter med sjukdomar i hals, näsa och mun. 

Lobbyområde med hissar, trappor och korridor. Färgglad väggmålning på väggen.

ÅUCS Fyrsjukhus öppnar sina dörrar i februari. Sjukhustjänsterna kommer att finnas i åtta våningar.  Många sjukvårdstjänster som ÅUCS står för kommer ett finnas i det nya sjukhuset.  Den moderna byggnaden utstrålar skärgårdsanda.

Den åttonde februari inleder jouren för barn och ungdom sin verksamhet i det nya sjukhuset. Hela andra våningen finns till för mottagningar och avdelningar för barn och ungdomar.  

Familjen får och kan vara tillsammans under hela den tid barnet vårdas på sjukhuset.  Alla patientrum är enpersonsrum med öppningsbart sängskåp för en förälder.  För familjer som kan röra sig på avdelningen finns lekrum och kök.

– Tiden på sjukhuset betyder mycket för ett barn. Då spelar personalens specialkunnande visserligen huvudrollen, men visst inverkar möjligheten att få leka och trevliga utrymmen på trivseln.  Vid planeringen fäste vi särskild uppmärksamhet vid hur barnet ser och erfar sjukhusutrymmena, berättar läkaren Heikki Lukkarinen som är ledare för verksamhetsområdet Barn- och ungdomskliniken.

På alla enheter där barn vårdas finns särskilda utrymmen för lek och avkoppling.

– Sjukhuserfarenheten påverkar barnets mentala och fysiska utveckling. Barnets känsloerfarenheter av sjukhusperioden kan ibland ha mera långtgående följder är den egentliga vården, säger Lukkarinen.

Vårdbehovet i livets början kan vara stort

ÅUCS Fyrsjukhus öppnar i en tid då förlossningarna har börjat öka i Egentliga Finland. I den så kallade Livets början-våningen har föderskorna tillgång till olika former av smärtlindring, till exempel yogabälte, motionsbollar och badkar.  

Förlossningsjouren inleder sin verksamhet i Fyrsjukhuset den 10 februari.

Sakkunskapen inom olika medicinska specialiteter sammanförs då förlossningsjouren, förlossningarna och intensivvårdsavdelningen för nyfödda nu finns i samma våning.  Olika yrkesmänniskor inom vården tar hand om mamman och barnet i patientrummet.

– Mamma, barnet och stödpersonen får nu återhämta sig tillsammans, också om den nyfödda är en prematurbebis. I prematuravdelningens åtta rum kan också mamman skötas efter förlossningen, berättar ledaren för kvinnoklinikens verksamhetsområde Kaarin Mäkikallio.

Det finns också utrymmen för familjerna att umgås och inta en måltid tillsammans.

I Fyrens sjätte våning finns mottagningarna för patienter med gynekologiska sjukdomar, den gynekologiska bäddavdelningen och moderskapsrådgivningen.

– Jag är särskilt glad över att infertilitetsenheten och SERI-stödcentret får ordentliga och funktionella utrymmen, konstaterar Mäkikallio.

Patienter med sjukdomar i huvud-halsområdet vårdas i samarbete

Rummets vägg är målad med skogsekorrar, färgglada sittplatser framför.

Fyrsjukhusets sjunde våning är till för patienter med sjukdomar i huvud- och halsområdet. Vården av sjukdomar i öron, mun och käke bygger på samarbete.

– Patienter med cancer, svåra infektioner eller ansiktsskador handläggs gemensamt. I Fyrsjukhuset kan vi jobba allt bättre tillsammans och i samarbete med olika medicinska specialområden. Placeringen av operationssalarna och vårdavdelningen i omedelbar närhet till mottagningarna har också varit en stor förbättring, berättar Tero Soukka, ledaren för verksamhetsområdet Mun- och käksjukdomar.

Kliniken för mun- och käksjukdomar har hittills funnits i Dentalia. Patienter som efter en operation behövt vårdavdelningsvård har transporterats med ambulans från Dentalia till U-sjukhuset, vilket skett upp till 800 gånger årligen.

Tandmottagningen vid ÅUCS sköter många barnpatienter, vilket beror på att krävande tandingrepp som behöver anestesi har koncentrerats till centralsjukhusen i vårt land.   

– Våra patienter drar nytta av att vi kan samarbeta tätt med barn- och ungdomskliniken, konstaterar Tero Soukka.

Det nya sjukhuset erbjuder utmärkta faciliteter för klinikens specialkunnande. Svåra bettfel och disproportion mellan käkarna kan kräva många operationer. Patienter med tandläkarskräck har beaktats särskilt vid placeringen av vården. 

– Trivseln på Fyrsjukhuset hjälper också dessa människor, konstaterar Soukka.

Patienter från stort upptagsområde

För ÅUCS är det ett viktigt och efterlängtat steg som tagits nu då Fyrsjukhuset blivit färdigt och ett tioårsprojekt nått sitt slut.

– De moderna utrymmena stöder vårt arbete inom specialsjukvården och den krävande specialsjukvården. Vi betjänar såväl hela Egentliga Finland som regionerna Satakunta och Vasa. Dessutom remitteras patienter från hela Finland till oss, säger sjukhusdirektören för ÅUCS, Petri Virolainen.

Älgen är signaturdjuret för operationsavdelningen som är gemensam för alla medicinska specialiteter i Fyrsjukhuset. En underjordisk tunnel förenar operationsavdelningen i Fyrsjukhuset med intensivvårds- och operationsavdelningen i T-sjukhuset.

– Här får vi synergifördelar. En del av patienterna är i behov av synnerligen krävande kirurgi. Å andra sidan blir dagkirurgi allt vanligare. Också för denna verksamhet har vi planerat särskilda mottagnings-, uppvaknings- och hemskrvningstjänster, berättar Virolainen.  

Flytten till Fyrsjukhuset betyder också mycket för våra arbetsförhållanden.

– Jag är mycket glad att personalen som nu flyttar in i Fyrsjukhuset får en hälsosam, modern och trivsam arbetsomgivning. Vår kunniga personal är ju hjärtat för vårt nya sjukhus, konstaterar han.


Följande funktioner kommer att finnas i Fyrsjukhuset:

  • vård och behandling av sjukdomar hos barn och unga
  • vård och behandling av kvinnosjukdomar och förlossningar
  • vård och behandling av öron-, näs- och halssjukdomar
  • vård och behandling av mun- och käksjukdomar
  • stödfunktioner:  klinisk neurofysiologi, bilddiagnostik och instrumentvård.

Över 100 000 klienter årligen

  • 90 000 mottagningsbesök
  • 15 000 avdelningsvårdperioder
  • 10 000 kirurgiska ingrepp i operationssal
  • 4 000 förlossningar (4 200 år 2021)
  • Över 1 100 anställda

Text: Suvi Vainio
Bilder: Mikael Soininen
Ändrat : 1.2.2022 09:13
Skapad : 27.1.2022 10:45