ÅUCS Fyrsjukhus öppnar sina dörrar

ÅUCS Fyrsjukhus är nu klart och tar emot sina första klienter. Man beräknar att Fyrsjukhuset kommer att besökas av mer än 100 000 personer per år. 

Två rävar på väggen i rummet, färgglada sittplatser framför väggen.

På bilden ett väntrum för öron-, näs- och halssjukdomar och foniatri.

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) Fyrsjukhus öppnar sina dörrar för klienter måndagen den 14 februari då flytten till största del är klar. Flyttbilarna har kört skytteltrafik under de två senaste veckorna på ÅUCS-backen. Enheter från U-sjukhuset men också till exempel från byggnaden Dentalia har flyttat till Fyrsjukhuset.

– Fyrsjukhuset kommer att påverka vårt arbete på många sätt. Samarbetet mellan de medicinska specialiteterna blir bättre och funktionen effektiveras, då den tunga kirurgin koncentrerats till Fyrsjukhuset och T-sjukhuset, beskriver sjukhusdirektör Petri Virolainen situationen.

Jouren för barn och unga i andra våningen, den tunga jourverksamheten och förlossningsavdelningen i tredje våningen är redan i full gång. Den första bebisen som föddes i Fyrsjukhuset såg dagens ljus på flyttdagen som var 10.2.2022 och detta skedde klockan 11:24. 

Rum med en patient säng och en baby säng, på dörren en bild av två rådjur.

På bilden ett rum på familje- och nyföddsavdelningen på våning åtta.

– Vi är oerhört glada för att vi nu har trivsamma och funktionella utrymmen för familjecentrerad vård. De nya utrymmena kommer att göra vården av gynekologiska patienter och cancerpatienter smidigare. I planeringen har vi fäst särskild uppmärksamhet vid att de kritiska funktionerna ska finnas nära varandra, vilket förbättrar vår beredskap att sköta specialsituationer, berättar ledaren för kvinnoklinikens verksamhetsområde Kaarin Mäkikallio.

Mottagningarna och vårdavdelningarna för barn och unga har också redan flyttat. Den krävande flytten av prematurbarn kunde genomföras tryggt via tunnlarna som förenar sjukhusen. Denna transport sköttes av ett team med många aktörer.

Med tanke på bästa behandlingsresultat är det är viktigt att familjen är med då ett barn eller en ungdom är intagen för en sjukhusvårdperiod.

– Vi har nu specialplanerade utrymmen som gör det lätt för föräldrarna att närvara och medverka. I alla rum finns en utfällbar säng för en förälder. För långvägaföräldrar finns det rum där de kan exempelvis jobba, berättar verksamhetsområdesledare Heikki Lukkarinen.

Hem via uppvakningsavdelningen

Först att inleda sin verksamhet i Fyrsjukhuset var mottagningarna för öron-, näs- och halspatienter samt foniatri. Detta skedde i början av februari i utrymmena på sjunde våningen. Ansvarsområdesdirektör Ilpo Kinnunen berättar att Fyrsjukhuset förbättrar klart samarbetet mellan de olika specialiteterna i vården av skador och sjukdomar i huvudområdet.

– Samarbetet mellan experterna inom mun- och käksjukdomar, vilka nu blivit våra grannar i Fyrsjukhuset, är omfattande. Dessutom har vi tillgång till husets gemensamma operationsavdelning. Våra utrymmen betjänar också poliklinisk kirurgi och dagkirurgi mycket väl. Patienterna får åka hem efter en tid i uppvakningsavdelningens övervakade omgivning, oftast samma dag, berättar Kinnunen.

Öronklinikens mottagningar, vårdavdelningen, hörcentralen samt de kirurgiska och dagkirurgiska enheterna med undantag för jouren ligger nära varandra. Detta underlättar samverkan mellan avdelningarna och är tydligare och bekvämare även för patienten. Jouren för  öronsjukdomar fortsätter på T-sjukhuset i Akutens lokaler.

Fyrsjukhuset betjänar klienter och patienter i alla åldrar. Patienterna uppmuntras av de granna bilderna av sjukhusets signaturdjur och av konstverken som finns utställda i aulor och utsiktsnischer.

En del verksamhet kvarstår i U-sjukhuset

Flytten från U-sjukhuset fortsätter. Flyttarrangemang inom U-sjukhuset tar vid sedan flyttet till Fyrsjukhuset är avklarat. Inom U-sjukhuset flyttar många enheter i de övre våningarna neråt. I våningarna 1–5 fortgår arbetet tillsvidare.

– För att vi ska kunna tömma U-sjukhuset måste vi ha tillgång till ytterligare utrymmen som ska byggas.  I nästa skede planeras nämligen en extra flygel till T-sjukhuset. Enligt sjukvårdsdistriktets långtidsplan kommer U-sjukhuset att rivas och ett nytt sjukhus att resas i stället, berättar Petri Virolainen.

Mottagningar för barn och ungdom, för neurocentret och för arbetsmedicin blir kvar i U-sjukhuset, liksom mottagningar anför terapeuter, psykologer och socialarbetare. 

Väntområde med färgglada stolar och och pallar. Sälar som leker i en väggmålning.

På bilden ett vänterum för jouren för barn och unga.

ÅUCS Fyrsjukhus

Läge: se kartan

Telefonnummer: Telefonnumren till enheterna som flyttat till Fyrsjukhuset bibehålls oförändrande.

Följande funktioner kommer att finnas i Fyrsjukhuset

  • vård och behandling av sjukdomar hos barn och unga
  • vård och behandling av kvinnosjukdomar och förlossningar
  • vård och behandling av öron-, näs- och halssjukdomar
  • vård och behandling av mun- och käksjukdomar
  • medicinsk bilddiagnostik 

Över 100 000 klienter årligen

  • 90 000 mottagningsbesök
  • 15 000 avdelningsvårdperioder
  • 10 000 kirurgiska ingrepp i operationssal
  • 4 000 förlossningar (4 200 år 2021)
  • Över 1 100 anställda 

Text: Suvi Vainio

Foto: Mikael Soininen

Ändrat : 14.2.2022 14:00
Skapad : 11.2.2022 10:30