ÅUCS barn- och ungdomsklinik skär ner på den icke-brådskande vården på grund av hård belastning

ÅUCS barn- och ungdomsklinik skär ner på icke-brådskande vård från och med nästa vecka. Orsaken är att helhetsbelastningen ökar och man bör kunna trygga den brådskande vården.

– I praktiken betyder det här att en del av familjernas operationstider blir uppskjutna och det kan uppstå längre väntetider. Då ett ingrepp avbokas är det ofta en mycket besvärlig situation för hela familjen och vi är mycket ledsna över dessa förändringar, säger Heikki Lukkarinen, verksamhetsområdesdirektör för ÅUCS barn- och ungdomsklinik.

I och med hösten har infektionerna i luftvägarna kommit tillbaka och de belastar hälsovården på ett brett plan. Detta syns också i sjukhusvården av barn och unga.

Den förutsedda besvärliga RS-virusperioden belastar redan barnsjukhusen i Sverige och man uppskattar att epidemin bryter ut i Finland inom de närmaste veckorna. Som det ser ut för tillfället så kommer den nedkrympta verksamheten att vara till 1.11.2021.


Ändrat : 8.10.2021 13:57
Skapad : 8.10.2021 13:45