ÅUCS bereder sig på strejk 

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) bereder sig på en fyradagars arbetskonflikt som ska gälla intensivvårdsavdelningen för vuxna.  Detta skulle innebära att patienter överförs till andra sjukhus med möjlighet till  intensivvård, d.v.s. sjukhusen i Helsingfors, Tammerfors och Björneborg.  

Fackorganisationerna Tehy och SuPer har varslat om en fyradagarsstrejk vid intensivvårdsavdelningen för ÅUCS verksamhetsområde Totek som omfattar perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling. Ursprungligen skulle strejken inledas 6.9.2022, med den har flyttats framåt med arbetsministerns beslut och ska nu tidigast inledas 20.9.2022 klockan 00.01. I så fall skulle den avslutas 23.9.2022 klockan 23.59. Strejken berör alla Tehys och SuPers medlemmar som är i arbetsförhållande vid tidigare nämnda enhet. 

– Detta är en lättnad för oss, då vi nu får mera tid att organisera patienternas vård och patienttransporter och omplanera operationstider, säger Sirkku Jyrkkiö, ÅUCS t.f. sjukhusdirektör. Vår förhoppning är förstås att ingen strejk skulle bli av över huvudtaget.  

Tehy och SuPer har förbjudit sina medlemmar att utföra skyddsarbete under strejken.  Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt under en arbetskonflikt för att förhindra fara för medborgarnas liv eller hälsa. 

Om strejken blir av, måste intensivvårdsavdelningen för vuxna vid ÅUCS stängas.  Detta innebär att patienterna, då det är möjligt, skulle flyttas till andra sjukhus för vård: HUS i Helsingfors och Nyland, universitetssjukhuset i Tammerfors och Satasairaala i Björneborg. 

– Vi gör givetvis vårt yttersta för att garantera patientsäkerheten, men som det ser ut nu kan vi inte garantera den, eftersom ett universitetssjukhus inte kan fungera utan intensivvård, säger Tuija Lehtikunnas, sjukhusöverskötare vid ÅUCS.

– Om strejken blir av, är vi tvungna att från och med torsdagen 15.9.2022 inställa de större operationerna som förutsätter intensivvård.  Samtidigt börjar vi tömma intensivvårdsavdelningen på patienter, säger överläkaren för intensivvårdsavdelningen,  Mika Valtonen.

ÅUCS tar kontakt med berörda patienter

ÅUCS står i kontakt med de patienter vars aviserade operationstider kommer att ändras.  Om någon sådan kontakt inte tas, ska patienterna infinna sig på sjukhuset vid den tidpunkt som anges i meddelandet som sjukhuset skickat tidigare. Sjukhuset kommer vid behov att stå i kontakt med patienterna per telefon, brev eller textmeddelande (SMS).

 Vi ber att alla inväntar på kontakten från sjukhuset i lugn och ro.  Att ringa till avdelningen eller ÅUCS telefoncentral påskyndar inte behandlingen av ärendet, utan leder endast till ytterligare stockning av telefontrafiken.   

Telefoncentralen betjänar

ÅUCS telefoncentral på nummer  02 313 0000 fungerar under strejken.

Ta i första hand kontakt med den egna hälsocentralen i icke-brådskande ärenden.

I nödfall ska du alltid ringa 112.

 

 


Ändrat : 1.9.2022 11:04
Skapad : 1.9.2022 11:00