ÅUCS har identifierat första fallet av den nya sydafrikanska omikronvarianten i Finland

Laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid ÅUCS Laboratorier meddelar att man identifierat ett fall av coronavirussjukdom som orsakats av omikron BA.5-varianten av coronaviruset.

Detta är det första fallet där den nya sydafrikanska omikronvarianten konstaterats i Finland. Denna virusvariant identifierades hos en finländsk resenär som kring valborg återvände hem från en resa till Mellanamerika.

Denna omikronvariant har rapporterats i 19 länder i 760 sjukdomsfall. I Norden har man rapporterat enstaka fall. I Europa i övrigt, bl.a. i Portugal och Belgien, har omikron BA.5-varianten rapporterats allt oftare. Coronavaccinationens skydd  mot coronasmitta är nedsatt, såsom det också är mot andra omikronvarianter, men vaccinationen skyddar ändå mot allvarlig coronasjukdom. 

Ändrat : 19.5.2022 11:57
Skapad : 19.5.2022 10:00