ÅUCS höjer ersättningarna för kvälls- och nattarbete under sommaren

Ersättningarna för kvälls- och nattarbete under sommaren kommer att höjas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo universitetscentralsjukhus. Dessutom avtalade man om ersättningen för en arbetstagare som inställer sin ledighet på arbetsgivarens begäran under tiden 1.6–31.8.2022.  

Två personer, iklädda sjukhuspersonalskläder, går in i en innerhall med flera dörrar och anslagstavlor på väggarna.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tog detta beslut vid sitt möte 14 juni. Syftet med de höjda ersättningsbeloppen är att säkerställa specialsjukvårdsservicen och särskilt vårdavdelningsvården under sommaren.   

– Personalbristen har varit svår redan länge.  Bristen på kunnig personal har tyvärr ytterligare försvårats mot sommaren.  Genom att utbetala större ersättningar hoppas vi göra treskiftsarbetet mera attraktivt och visa för vår del vår stora uppskattning av detta viktiga arbete, säger direktör för sjukvårdsdistriktet Petri Virolainen.  

Ersättningen för kvällsarbete stiger från 15 procent till 25 procent. Denna höjda ersättning gäller alla som gör kvällsarbete. Ersättningen för nattarbete stiger från 40 procent till 60 procent. Denna höjning gäller arbetstidsformer där nattarbetsersättningen för närvarande är 40 procent.  Med kvällsarbete avses arbete som sker klockan 18–22 och med nattarbetet arbete som sker klockan 22–07.  

Syftet är att rekrytera mera personal till treskiftsarbete vilket ska underlätta dygnetruntarbetet under sommaren. Ersättningshöjningarna för kvälls- och nattarbete gäller under tiden 13.6–4.9.2022. Därefter granskas erfarenheterna under sommaren med tanke på en eventuell fortsättning.  

Dessa ersättningshöjningar kommer under sommaren att medföra en sammanlagd kostnad på totalt cirka 1,13 miljoner euro.  

Engångsersättningen för inställd sommarsemester 200–400 euro

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet beslöt dessutom att ta i bruk ersättningen då en arbetstagare inställer sin semester på arbetsgivarens begäran.

Om arbetstagaren inställer sin semester på arbetsgivarens begäran under tiden 1.6–31.8.2022 och arbetar på sin arbetsplats, är engångsersättningen 200 euro om den inställda semestertiden är 1–5 årssemesterdygn och 400 euro om den inställda semestertiden överskrider fem årssemesterdygn.  Om villkoren för utbetalning av utryckningspenning (larmpenning) uppfylls då semester inställs, utbetalas ingen separat utryckningspenning (larmpenning).

Motsvarande ersättningsförfarande var i kraft under sommaren 2021 och medförde en kostnad på 4 000 euro.

Det är särskilt skäl att observera att arbetsgivaren begär inställning av årssemestern endast som en sista utväg under särskilt svåra personalsituationer.

***

Läs också: Pressmeddelande 24.5.2022: Tillgången till vård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hotas av betydande försämring 

Ändrat : 15.6.2022 10:53
Skapad : 14.6.2022 12:15