ÅUCS lättar på rekommendationen för näs-munskydd på sina sjukhus

Idag 10.5.2022 har rekommendationen lättats för användningen av näs-munskydd inom Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och dess verksamhetsenheter. Det är inte längre nödvändigt att använda näs-munskydd i matsalar, caféer och mötesutrymmen, men fortfarande rekommenderas tillräckligt avstånd mellan människor då detta är möjligt.

Patienterna och personalen inom ÅUCS och dess enheter använder fortfarande näs-munskydd i följande situationer:

  • Vid alla patientkontakter i alla sjukhusutrymmen
  • I alla vård- och behandlingsutrymmen, såsom poliklinikväntrum, röntgen, laboratoriet och andra undersökningsutrymmen, samt på vårdavdelningarna.

Tio gånger mera corona nu än ifjol våras

Coronaepidemin avtar småningom. Incidensen för coronasmitta under de senaste 14 dygnen enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts register ligger nu på 715. Fortfarande konstateras ett stort antal nya fall, i snitt 250 per dag. För ett år sedan var motsvarande siffra 30. För två år sedan konstaterades endast cirka fyra coronasmittor per dag.

– En annan hållpunkt för jämförelse är influensaepidemin som håller på att dyka upp, säger ÅUCS infektionsläkare Harri Marttila. Mikrobiologiska laboratoriet vid ÅUCS har konstaterat cirka 100 fall av influensa under maj inom vårt område. Förekomsten av coronainfektioner i samhället är alltså mycket större än förekomsten av influensinfektioner.

Sjukhusbelastningen har bibehållits rätt stabil under den senaste månaden. Dagligen får 15–20 patienter på ÅUCS-sjukhusen vård av coronavirusinfektion. Ungefär lika många patienter är intagna på sjukhus av någon annan orsak är corona, men konstateras ha corona som bifynd. 

På morgonen 10.5.2022 var 24 patienter intagna för corona. Av dessa fick 13 vård uttryckligen för coronavirussjukdom medan elva hade coronavirus som bifynd. Ingen patient med corona vårdas på intensiven.

– Visserligen är vår situation sämre än för det övriga Norden, men trots detta kan vi nog leva alldeles normalt med den nuvarande situationen, säger Mikko Pietilä som är chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Betydande orsaker till detta är dels vår omfattande vaccinationstäckning och dels att den rådande omikronvarianten ger allmänt taget en lindrigare sjukdom än de tidigare varianterna.

ÅUCS-besökare ska vara friska

10 maj 2022 lindrades begräsningarna som gällde besök hos patienter på ÅUCS-sjukhus. Det är inte längre nödvändigt att på förhand kontakta avdelningen för att komma överens om ett besök, utan nu gäller de normala besökstiderna. Vårdavdelningens eller ‑enhetens instruktioner gällande besökstider och användning av skyddsutrustning måste dock iakttas och följas.  

Följande anvisningar gäller från och med nu för besök på ÅUCS-sjukhusen:

  • Du får komma på besök endast om du är frisk. Om du har luftvägssymtom ska du inte alls komma på besök.
  • Du ska hela tiden använda kirurgiskt näs-munskydd då du besöker patienten och då du rör dig i sjukhusets vårdutrymmen, såsom vårdavdelningarna, röntgen och laboratoriet.
  • Desinficera dina händer med handsköljmedel, då du stiger in i och ut ur sjukhuset, avdelningen och patientrummet.
  • En del vårdenheter, t.ex. intensivvårdsavdelningen, kan ha mera omfattande besöksbegränsningar på grund av det arbete som utförs i enheten.
  • Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Stödpersonen och den nyföddas syskon får komma på besök mellan klockan 8 och klockan 20. Bebins far- och morföräldrar får besöka sjukhuset kl. 18-19.
  • På förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna tillåts följeslagare under hela patientens besökstid, om patientens tillstånd kräver detta. Det är också tillåtet att komma för att avhämta patienten hem från sjukhuset. På mödramottagningarna tillåts två symtomfria, vuxna stödpersoner. 


Ändrat : 12.5.2022 15:43
Skapad : 10.5.2022 12:46