​Åbo blir först i Finland med simultan PET- och magnetavbildning tack vare ny apparat

I år kommer en ny PET-magnetavbildningsapparat att anskaffas till PET-centrum på Åbo universitetscentralsjukhusbacke. Apparaten möjliggör ännu snabbare och bättre bilder bland annat i hjärn- och cancerundersökningar.

Den nuvarande PET-magnetundersökningen tar cirka två timmar och man tar PET-bilder och magnetbilder skilt för sig. I framtiden kan dessa tas samtidigt och undersökningstiden kommer att förkortas till under en timme.

Satu Jääskeläinen och Juhani Knuuti

På bilden: Satu Jääskeläinen och Juhani Knuuti.

Finansiering av Finlands Akademi möjliggör anskaffningen

Anskaffningens finansiering består av 1,7 miljoner euro från Finlands Akademi, 744 000 euro från Åbo universitet och 1,5 miljoner euro från sjukvårdsdistriktet. Allt som allt finns alltså en finansiering på 3,9 miljoner euro, vilket täcker apparatens kostnader.

Apparaten kommer att anlända till PET-centrum under detta års tid, uppskattningsvis i november 2019.

Exakta bilder, lägre kostnader

För närvarande avbildas patienten liggande på samma säng. Sängen svänger och då ändras också patientens ställning. Bilder som tas skilt för sig är inte lika exakta och pålitliga som simultana bilder.

Till en början kommer apparaten främst att ha betydelse på forskningssidan, i synnerhet inom hjärnforskning men också i vården av patienter.

I början ligger de viktigaste kliniska tillämpningarna inom undersökningar av cancersjukdomar och i planerandet av vården av dem. Man kommer också att ha nytta av apparaten inom hjärtundersökningar.

– Snabbheten och effektiviteten har en direkt inverkan på priset, över halva undersökningspriset är direkt anknutet till avbildningstiden. Ifall avbildningstiden kan halveras betyder det att kostnaderna per patient sjunker, och i så fall sjunker också priset på PET-magnetundersökningarna, säger PET-centrumets direktör Juhani Knuuti.

Lättare och snabbare för patienten

Den största nyttan inom patientvården finns i undersökningarna av barn, bisköldkörteln och i övriga undersökningar av neuroendokrina tumörer. Simultan avbildning har en stor inverkan på diagnosticeringen av dem.

– Patienten behöver inte ligga här halva dagen utan hen får undersökningen avklarad mycket snabbare än tidigare. Dessutom kan vi skräddarsy vården ännu bättre tack vare den nya tekniken. Då undviker vi också onödiga eller felaktiga operationer och ingrepp, säger Satu Jääskeläinen, verksamhetsområdesdirektör för Medicinsk avbildning vid Åucs.

Den nya apparaten kan utnyttjas exempelvis inom hjärninfarktundersökningar, neuropsykiatriska och psykologiska undersökningar och i HIFU, alltså i så kallad högintensitetsfokuserat ultraljud.

– I synnerhet inom hjärnforskningen är det viktigt att få simultana bilder eftersom hjärnan ständigt är i ett aktiveringsläge som kan ändras flera gånger inom loppet av två timmar, säger Jääskeläinen.

– I hjärtundersökningar kan man samtidigt avbilda pumpfunktionen och mäta syreanvändningen, berättar Knuuti.

Huvudet är huvudsaken

Docent Lauri Nummenmaa är PET-centrumets och Åbo universitets hjärnforskare. Enligt honom är simultan PET- och magnetundersökning ytterst viktig i hjärnforskning.

– Med hjälp av apparaten kan vi för första gången samtidigt mäta hjärnans struktur och funktion, vilket såklart gör undersökningen betydligt snabbare. Vi kan dessutom mäta hjärnans funktioner på flera olika sätt.

Lauri Nummenmaa

På bilden: Lauri Nummenmaa. 

Nummenmaas forskningsgrupp har forskat i olika neurotransmittorer och deras inverkan på känslor och känslostörningar, till exempel i impulsivitet, aggressivitet och beroendestörningar.

– Apparaten möjliggör för första gången PET- och magnetundersökning av neurotransmittorernas verksamhet i realtid, alltså vilka molekyler som till exempel finns i bakgrunden för känslor som ilska, ångest eller sorgsenhet.

PET-centrumet är ett nationellt undersökningscentrum gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo universitetscentralsjukhus. Centrumet är Finlands ledande utvecklare av PET-undersökningar. 

Fakta om PET-avbildning:

Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen. 

Fakta om apparaten:

Namn: PET-magnetavbildningskombinationsapparat

Smeknamn i PET-centrumet: PET-MRI

Avbildningar: i året uppskattningsvis 1500 avbildningar

I Norden: finns en motsvarande apparat i Uppsala, Sverige

 

Text och foton: Nadine Karell

Ändrat : 9.10.2019 15:13
Skapad : 10.1.2019 10:00