Åbolands sjukhus hör snart till Åucs – verksamheten fortsätter till stor del som förut

Verksamheten vid Åbolands sjukhus fortsätter i stort sett som förut trots att affärsverket från och med 1.1.2020 förändras till en del av Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och därmed får samma status som Åucs närsjukhus.

– Som en ny sak startar det palliativa centret på Åbolands sjukhus ganska snart efter årsskiftet, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Åbolands sjukhus.

Åucs Åbolands sjukhus får, liksom närsjukhusen redan har, en koordinerande överskötare och en koordinerande överläkare som Virolainen utnämner i början av år 2020.

– Under år 2019 har det hänt en hel del på Åbolands sjukhus. Många av verksamheterna förblir desamma och med tiden kommer det en del nya funktioner till sjukhuset, säger Virolainen.

Mer arbetsrotation möjligt

Man strävar efter att i synnerhet centralisera svenskspråkiga patienters vård till Åbolands sjukhus.

– Vi kan trots allt inte ordna vård för alla svenskspråkiga patienter på Åbolands sjukhus.

Det är möjligt att personalen vid Åbolands sjukhus också kan arbeta vid stamsjukhuset för att förbättra svenskspråkiga patienters erfarenhet av den svenskspråkiga servicen. Detta skulle till exempel betyda arbetsrotation mellan stamsjukhuset och Åbolands sjukhus.

Åbolands sjukhus fusion med Åucs har haft inverkan bland annat på operationerna.

– Antalet ögonoperationer kommer att öka i framtiden, likaså plastik- och allmänkirurgi, uppskattar Virolainen. Vi strävar till att ha polikliniska skopiingrepp och små ingrepp som Åucs Åbolands sjukhus specialområde samt det nya blivande palliativa centret, som är en stor grej för framtiden.

Till den palliativa enheten väljs i början av nästa år en ledare, en geriatriker och sjukskötare.

Remisspraxisen förändras

Alla remisser kommer i fortsättningen till Åucs verksamhetsområden varifrån man avgör ifall patientens vård är lämplig att förverkligas på Åucs Åbolands sjukhus.

– Den remitterande läkaren kan alltid önska att patienten vårdas på Åbolands sjukhus, ifall det är ändamålsenligt. Ifall patienten däremot till exempel är svenskspråkig men hen har en sådan sjukdom vars specialsjukvård inte finns att erbjuda på Åbolands sjukhus så hänvisas hen självfallet till stamsjukhuset.

Den tvåspråkiga andan beskyddas

För befattningar vid Åucs Åbolands sjukhus väljs i första hand sådan personal som behärskar både finska och svenska.

– Då vi fyller en vakans för en person som huvudsakligen kommer att arbeta på Åbolands sjukhus så lägger vi ett särskilt krav på svenskkunskaper, oberoende om det är fråga om en läkare eller sjukskötare.

På Åucs kan det också finnas sådana läkare som arbetar på Åbolands sjukhus en gång i veckan eller mer sällan.

– Vi försäkrar oss om att den arbetstagaren som besöker Åbolands sjukhus kan såpass god svenska att den svenskspråkiga atmosfären bevaras på sjukhuset. Däremot kommer vi inte att ha ett särskilt krav på svenskkunskaper för varje vakans, säger Virolainen.

Avdelningar och polikliniker på Åbolands sjukhus:

 • Avdelningen för kirurgi och gynekologi
 • Fysiatriska polikliniken
 • Gynekologiska polikliniken
 • Internmedicinska avdelningen
 • Internmedicinska polikliniken
 • Kirurgiska polikliniken
 • Laboratoriet på Åbolands sjukhus, Tykslab avd. 185
 • Lungmedicinska polikliniken
 • Operationsavdelningen
 • Polikliniken för barn och unga
 • Polikliniken för ögonsjukdomar
 • Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar
 • Åboland röntgen
 • Åbolands sjukhus poliklinik
 • Palliativa centret

 

 

Text: Nadine Karell

Ändrat : 18.12.2019 11:53
Skapad : 17.12.2019 14:35