Akutvården och jouren kallas nu för Åucs Akuten

Affärsverket för akutvården och jouren ändrar sitt tilltalsnamn till Åucs Akuten från och med 13.9.2019. På finska kallas jouren Tyks Akuutti och på engelska Tyks Acute.

Tyks Akuutti -logo.

"Kärt barn har många namn" lyder ett gammalt ordspråk. Affärsverket för akutvården och jouren kallas bland annat för EPLL, Epeli, akutvården och jouren. Från och med olycksdagen den 13.9. kallas affärsverket för Åucs Akuten.

Det officiella namnet är fortfarande Affärsverket för akutvården och jouren. Man ville inte inleda processen med att ändra namnet officiellt, eftersom den är så komplicerad.

– Vi ville ha ett namn som är lättare att använda för invånarna och våra samarbetspartners. Också inom rekrytering har vi nytta av ett tydligt och kort namn, säger vd:n för Åucs Akuten Sirpa Rantanen.

 Personalen inverkade på valet av namnet. Också övriga sjukvårdsdistrikt har gjort liknande namnförändringar i jourerna. Till exempel i Tammerfors där jouren kallas Tays Ensiapu Acuta.

Åucs Akuten har för tillfället cirka 400 anställda. Årligen får jouren 160 000 telefonsamtal, 140 000 jourbesök, 67 000 akutvårdsuppdrag, 14 000 vårdinrättningsflyttar och 100 000 interna transporter.

Snabbare hjälp med elektronisk symtombedömning

Med hjälp av Omaolo-tjänsten kan man tillförlitligt bedöma sitt behov av social- och hälsovårdstjänster till exempel från sin egen soffa, 24/7. På Åucs Akuten finns i och med Omaolo-tjänsten 13 olika symtombedömningar till hands och vid behov kan man via tjänsten få direkt kontakt med en sakkunnig från jouren via webben.

Bedömningen som man gjort i Omaolo ger en personlig rekommendation över vårdbehovet och vårdanvisningar som stämmer in på symtomen. Man har också möjlighet att få ett elektroniskt recept via tjänsten utan att behöva besöka jouren. 

– Vi hoppas att våra patienter bedömer sin situation digitalt i Omaolo-tjänsten eller ringer jouren före de tar sig dit. I nödfall ska man såklart alltid ringa 112.

Radioreklamerna om Omaolo sänds som bäst riksomfattande på flera olika radiokanaler. Rantanen hoppas att detta också ökar på mängden symtombedömningar som kommer till Åucs Akuten.

Ändrat : 8.10.2019 15:11
Skapad : 13.9.2019 09:15