Från ungdom till ålderdom – vad nytt kring körhälsan? Trafikmedicinska polikliniken firar 5 år med jubileumsseminarium 

 

Äldre kör bättre än man tror

Trafikmedicinska polikliniken vid Åucs är Finlands första nätverkspoliklinik för trafikmedicin. Den sammanför kunnandet inom avancerad specialmedicin i syfte att bibehålla körhälsan för alla fordonsförare. Polikliniken firade sina 5 år med ett jubileumsseminarium. Temat för seminariet var Åldern och framförande av fordon.

Trafikmedicinska polikliniken är kompetenscentret för trafikmedicin vid Åucs. Den 4.3.2020 arrangerade polikliniken ett seminarium för att fira dess femte födelsedag, där man behandlade aktuella frågor inom körhälsan. Rubriken lydde: "Från ungdom till ålderdom – vad nytt kring körhälsan?" Heldagsseminariet sammanförde sakkunniga inom transport- och trafikhälsa, tillstånds- och övervakningsmyndigheter med ansvar för trafikfrågor och personer från hela Finland med intresse för aktualiteter inom körhälsofrågor.

– Vi vill erbjuda ett årligen återkommande seminarium i Åbo som ska sammanföra olika aktörer inom frågor kring körhälsa och trafik. Trafikhälsan är ju en fråga som berör envar av oss, konstaterar projektchefen för Trafikmedicinska polikliniken vid Åucs, Marja-Liisa Huuskonen.

Under årens lopp har seminariedagen som, ordnas av polikliniken, blivit en omtyckt utbildningshappening. Också i år kunde deltagarna mingla och stärka sina nätverk samtidigt som de kompletterade sitt know-how under muntert sorl.

Vilda, unga män

Neurolog Mikael Ojala vid Åucs trafikmedicinska poliklinik höll ett anförande om inverkan av hela åldersspektret på körhälsan. Han påminde åhörarna om att hög ålder ingalunda är den enda riskfaktorn för trafiksäkerheten. 

– Visserligen utmanas körhälsan på olika sätt vid olika åldrar, men gemensamt för alla fordonsförare är frågan om säkerheten. Körhälsan observeras oberoende av förarens ålder, påminner dr Ojala.

Trots att körhälsan för chaufförer över 75 år är sämre än i yngre åldersgrupper, är antalet trafikolyckor som äldre förare åsamkar betydligt mindre än antalet bland yngre åldersgrupper (18–20 år). Yngre ålder tycks nämligen ofta öka riskbeteendet i trafiken. 

– Det är särskilt yngre män som syns i olycksfallsstatistiken. De kör ofta mer våghalsigt och tar större risker i trafiken än medelålders och äldre chaufförer. Ojala konstaterar att förekomsten av olika trafikförsäkringsincidenter är störst i gruppen manliga fordonsförare yngre än 24 år.

Läkaren i specialiseringstjänst för neurologi, Anna Pitkänen påminde i sitt anförande att antalet körtillstånd som undantagsvis beviljats minderåriga förare har ökat under de senaste åren. Hjärnan utvecklas ända till 25 års ålder och därför är det alltid mer utmanade för yngre förare att klara av allt vad trafiksäkerhet innebär.

– Mognaden i fråga om körhälsan syns hos unga precis på samma sätt under utvecklingsåren som i fråga om andra områden – unga gör olika livstilsval, säger dr Pitkänen. 

– Det är bra att minnas att risktagande hör en gång för alla till ungdomen.

Tryggaste åren bakom ratten – medelåldern

Den säkraste åldern ur trafiksäkerhetssynpunkt är mellan 25 och 65 år. Dock är det mycket viktigt att yrkeschaufförer följer själv upp sin körförmåga och sitt ork. Neurolog Ojala framförde en önskan att företagshälsovården tog klarare ståndpunkt i frågor som gäller att befrämja och upprätthålla körhälsan hos yrkeschaufförer i alla åldrar. 

– Det är särskilt äldre yrkeschaufförer som utgör en riskgrupp, och deras rätt till fortsatt körtillstånd borde övervakas mer ingående än nu, konstaterar Ojala koncist.

Trots att antalet äldre personer med körkort ökat under de senaste åren, är merparten av äldre förare fortfarande män.  Friska, äldre förare har något gemensamt – de är omdömesgilla och känner sitt personliga ansvar i trafiken. 

– De inser bättre än yngre förare hurdan deras fysiska kondition är. Då äldre förare har lång erfarenhet av att framföra fordon, förstår de bättre att man absolut inte måste bege sig ut med bilen i alla väder, konstaterar dr Ojala.

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning försvagar i allmänhet inte körtryggheten förrän vid hög ålder, dvs. över 80 år.  Förekomsten av sjukdomar som påverkar körtryggheten i betydande grad ökar dock med stigande ålder. 

Kontinuitet är det viktigaste för uppföljning av körhälsan

Trafikmedicinska polikliniken vid Åucs intar en nationellt viktig roll i att bedöma körhälsan hos förare i alla åldrar. Neurolog Ojala anser att kontinuiteten är viktigast för uppföljning av körhälsan. Han ger en eloge åt den aboensiska segheten som möjliggjort grundandet av den första trafikmedicinska polikliniken i Finland på nätverksbasis för fem år sedan.

Den trafikmedicinska polikliniken vid Åucs representerar toppen av trafikmedicinsk forskning och behandling i Finland. Kännetecknande för polikliniken är garanterad kontinuitet i verksamheten och det faktum att patienten har en möjlighet att möta ett mångprofessionellt team öga mot öga. Projektchefen för polikliniken, Marja-Liisa Huuskonen sammanfattar det hela:

– Nu är det vi som uppsöker patienten och inte patienten som kommer springande till oss.

Text: Talvikki Härmä

Ändrat : 10.3.2020 13:58
Skapad : 9.3.2020 08:50