Allt svårare att förutse coronapandemins riktning

Belastningen på sjukhusen är oroande hög. För närvarande vårdas 18 coronapatienter på ÅUCS och av dessa är färre än fem i intensivvård. Vad gäller coronasjukdomens incidens i Egentliga Finland är den trots allt på samma nivå som för en vecka sedan. Incidensen är 110 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. 

– Trots att incidenstalet och antalet sjukdomsfall inte verkar ha gått till det sämre, har behovet av sjukhusvård vuxit och vi måste på alla tänkbara sätt förhindra smittspridningen inom samhället och på så sätt undvika att människor måste tas in på sjukhus för vård, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Om antalet coronapatienter som behöver intensivvård ökar, blir man på ÅUCS tvungna att dra in på operationerna på patienter med hjärtsjukdomar, cancer och neurokirurgiska tillstånd. Dessa patienter behöver nämligen intensivvård efter att de blivit opererade. Dessutom måste vi reservera vårdplatser för patienter med allvarliga akuta tillstånd eller för dem som varit med om svåra olyckor. 

Ta näs-munskyddet på!

Användningen av näs-munskydd är fortfarande ytterst viktigt inom kollektivtrafiken och inomhus, till exempel i butiker och på offentliga tillställningar, där många människor kommer i närkontakt med varandra.

– Också de som blivit vaccinerade ska använda näs-munskydd i dessa situationer. Användning av näs-munskydd är fortfarande ett enkelt sätt att förhindra smittspridningen, säger överläkare Esa Rintala som är ansvarig smittskyddsläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Näs-munskydd rekommenderas fortfarande för eleverna i läroverken från och med klass 6. Om epidemisituationen tillåter, kan också andra åldersgränser användas i enskilda kommuner eller läroverk.  

Håll dig hemma om du blir sjuk

Den som har symtom på luftvägsinfektion ska inte gå ut bland människor, inte ens om man har fått fullt vaccinationsskydd.

– Den som har symtom som passar in på coronavirusinfektion ska inte besöka någon hälsovårds- eller socialenhet, inte ens om hen fått två eller tre doser coronavaccin. Man måste komma ihåg att också övriga luftvägsinfektioner kan vara farliga för personer med grundsjukdomar, säger Rintala.  

Coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland inställer sig positivt till användningen av covidintyget i de situationer som tillåts av lagstiftningen. Gruppen förordar användningen av covidintyget särskilt då det sker på frivillig grund. 

De som jobbar inom social- och hälsovården bör vaccineras 

Coronakoordinationsgruppen uttalade på sitt möte på tisdagen 2.11.2021 sin syn enligt vilken coronasjukdomen tilläggs i smittskyddslagens 48 §. Enligt denna borde anställda och studerande som deltar i praktik inom socialvårdens och hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter där man sköter klienter eller patienter ha skydd mot coronavirussmitta antingen genom vaccination eller genomgången coronainfektion. Detta gäller anställda och studerande som vårdar klienter eller patienter som medicinsk sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. 

Vaccinet – vägen bort från corona  

Vaccinationstäckningen i Egentliga Finland bland dem som är 12 år eller äldre är nu 87 procent för den första vaccindosen och 79,8 procent för den andra dosen.

Det finns dock fortfarande cirka 48 000 ovaccinerade personer över 12 år inom vårt område. 

– Min innerliga önskan är att de alla ännu skulle låta vaccinera sig. Det är sannolikt att coronaviruset blir kvar och lever bland oss i vårt samhälle ännu i många år framöver. Sjukhusbelastningen blir inte mindre om antalet ovaccinerade inte fås ner. Samtidigt uttrycker jag mitt tack till de medborgare bosatta i Egentliga Finland – som är cirka 378 000 till antalet – som redan låtit sig vaccineras, säger chefsöverläkare Pietilä. 


Ändrat : 2.11.2021 14:15
Skapad : 2.11.2021 14:01