​Ambitiös plan för ordnande av hälso- och sjukvården förbereds i Egentliga Finland

Kommunerna och sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland förbereder en ambitiös plan för ordnande av hälso- och sjukvården i syfte att förbättra servicen för landskapets invånare. Trots att det gäller en uppdatering av den gällande planen, eftersträvar man i praktiken tätare koppling och förening av de tjänster som primärsjukvården, socialväsendet och specialsjukvården erbjuder idag.

Målet för planen är att invånarna ska garanteras tjänster av hög kvalitet och kostnadseffektivitet.  Tjänsterna ska fungera jämlikt och basera sig på verkliga behov med klienten i centrum. Dessa syften uppnås i samarbete med andra aktörer inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och tredje sektorn.

Enligt sjukvårdsdistriktets utvecklingsdirektör, Anna Arola-Järvi är utgångspunkterna för planeringen följande: tjänster ska finnas då de behövs, förebyggande tjänster och primärvården ska stärkas och omfattande digitala tjänster ska etableras. 

– Och pengarna ska räcka till för detta, säger hon.

Totalt sex tematiska arbetsgrupper förbereder uppdateringen av planen för ordnande av hälso- och sjukvården. Bland de tematiska målen finns obrutna servicekedjor från primärvård till specialsjukhusvård, rehabilitering, vård och omsorg av äldre samt tjänster för barn, unga och familjer. Förutom planeringen av innehållet för hälso- och socialtjänsterna kommer man att planera nya datasystem och nya sätt att erbjuda elektroniska tjänster.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt 5.11.2019 att föreslå för fullmäktige, som sammanträder i slutet av november, att fullmäktige godkänner den 92 sidor tjocka uppdateringen av planen för ordnande av hälso- och sjukvården för åren 2019–2020 i Egentliga Finland. Planen är dessutom framställd för godkännande i de andra kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland.

Ändrat : 5.11.2019 15:40
Skapad : 5.11.2019 15:30