Andnöd, feber och utmattning är de vanligaste symtomen för behov av sjukhusvård på grund av coronavirusinfektion

Coronasituationen i Egentliga Finland är svår. Omikron är områdets huvudsakliga coronavirusvariant. För tillfället konstaterar man 35 procent nya positiva testresultat av alla coronatest, alltså 600-800 fall i dygnet. Hemtestens resultat syns naturligtvis inte i dessa tal.

Coronaviruset förorsakar symtom med olika mekanismer. I infektionens början förorsakas symtomen av att viruset förökar sig i andningsvägarna. Kroppens egna försvarssystem börjar utplåna viruset och då kan försvarssystemet överreagera som följd av virusinfektionen. Då bildas rikligt så kallade signalsubstanser, alltså cytokiner. Det här leder till att exsudat samlas i lungblåsorna och då försvåras andningen. Dessa symtom uppstår vanligtvis efter ungefär en vecka från att coronainfektionen fått sin början.

Försvarssystemets funktion försvagas med åldern och kroppen klarar inte längre av att utplåna viruset ordentligt. Därför kan infektioner i andningsvägarna i synnerhet för åldringar vara ödesdigra.

- Symtom som leder till sjukhusvård är vanligtvis andnöd, feber och allmäntillståndets försämring som beror på djup utmattning, berättar chefsöverläkare Mikko Pietilä.

I de flesta fall har patienten sökt sig till sjukhusvård vid ÅUCS en vecka från att symtomen av coronainfektionen börjat.

Allt som allt har 692 patienter vårdats på ÅUCS på grund av coronavirus från epidemins början. För tillfället vårdas 23 patienter på ÅUCS för corona, varav sex behöver intensivvård.

Ytterst få har behövt vård på grund av vaccinskador

Det finns kännedom endast om få enstaka fall där patienter har behövt sjukhusvård på grund av allvarligare misstanke om vaccinskada. Coronavaccinationerna påbörjades i december 2020, och 77,4 procent alltså 374 268 invånare i Egentliga Finland har fått minst två doser coronavaccin.

Under ett drygt år har några patienter sökt sig till jouren på grund av feberreaktion eller lokal irritation vid stickstället förorsakat av coronavaccinet. Behovet av sjukhusvård har alltså inte ökat på grund av reaktioner på coronavaccinet, utan snarare tvärtom. 

- Att vaccinera sig är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig form av coronainfektion. Med vaccinet skyddar du inte bara dig själv utan också andra, påminner Mikko Pietilä.

 

I sociala medier rör sig helt felaktiga uppgifter angående orsaken till symtom som lett till behov av sjukhusvård. I dessa påståenden har vår experts uttalande tagits ur det ursprungliga sammanhanget.

Ändrat : 18.1.2022 14:40
Skapad : 13.1.2022 10:45