Hoppa över menyer

Ändringar i tandläkarjouren inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Jourförordningen som trädde i kraft i början av 2015 ändrade på tandläkarjouren inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fr.o.m. början av januari.

Hälsovårdscentralarerna ordnar såsom tidigare jourtandvård för sina invånare vardagar kl. 8.00–16.00. Övriga tider sker mun- och tandvårdens jour på Åboregionens samjour på Åucs T-sjukhus (Keramikfabriksgatan 1, Åbo).

Till T-sjukhusets tandläkarjour kan man söka sig genom att boka tid per telefon samma dag. Tidbokning på vardagskvällar kl. 15.30–18.00 och lördagar, söndagar och vardagshelger kl. 9.00–11.00 på telefonnummer 02 3131 564.

Övriga tider fås rådgivning och vårdhänvisning i akuta fall utanför tjänstetid på jourens telefonrådgivning på T-sjukhuset 02 313 8800.

T-sjukhusets tandläkarjour är för akuta och brådskande fall.

Vårdkriterierna är bl.a. hård smärta i tänderna och munnen, akuta svullnader och inflammationer samt olycksfall och skador på tänderna, munnens slemhinnor och käkarna. Även allmänna symtom (t.ex. feber) i samband med tand- och munsjukdomar och komplikationer efter tandåtgärder (t.ex. blödningar) är klara orsaker för att söka sig till jourmottagningen. Vanliga besvär som t.ex. en sprucken tand eller plomb förutsätter inte jourtandvård.

Tandläkarjourens telefonnummer 02 313 1564
Samjourens rådgivningstelefon 02 313 8800
Adress: Keramikfabriksgatan 1, Åbo

 

Päivitetty: 28.10.2019 10:03
Luotu: 19.12.2014 12:00