Antibiotikaresistenta kolibakterien håller på att bli vanligare i Finland

ESBL-kolibakterien som är resistent mot antibiotika påträffas allt oftare bland befolkningen i Finland. Uppgiften grundar sig på forskning om existerande resistenta bakterier hos befolkningen vilken gjordes på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och vid Åbo universitet. Forskningen finansieras av EU, Social- och hälsovårdsministeriet, Åbo universitet och Åucs.

Antibiotika

Bild: Pixabay.

Bland dem som undersöktes fanns både allmänt friska universitetsstuderande och patienter från Åucs polikliniker. I forskningen undersökte man avföringsprov för att se om testpersonerna bar på den så kallade ESBL-bakterien. ESBL-bakterien är en antibiotikaresistent kolibakterie.

ESBL-kolibakteriens symtomfria bärarskap konstaterades hos 6,3 procent av studerandena och Åucs poliklinikpatienter. Jämfört med tidigare forskningar som gjorts i Finland håller ESBL-bakteriens förekomst på att bli allt vanligare bland den finländska befolkningen. Orsaker till detta är bland annat att människor reser mer än förut och att ESBL blivit vanligare på sådana orter dit finländare gärna reser. Förekomsten av ESBL-bakterien ökar också på grund av antibiotikabehandling och i synnerhet sådan som ges mot turistdiarré.

Enligt Åucs överläkare Esa Rintala inverkar det faktum att ESBL blir vanligare på sjukhusets praxis då man uppdaterar rekommendationer gällande vård av infektioner med antibiotika och då man gör upp bekämpningspolitik.

– På Åucs sållar vi ESBL-bakterier från sådana patienter som fått sjukhusvård utomlands. Därtill antecknas bärarskapet i så kallade riskuppgifter och på så sätt kan vi vara förberedda på att infektionen är orsakad av en resistent bakterie då vi väljer antibiotikabehandling. På Åucs har vi fäst mer uppmärksamhet än tidigare på användningen av antibiotika och vi har framställt en antibiotikaguide för läkarna, berättar Rintala.

Forskningen var en del av sex Östersjöländers gemensamma NoDARS-projekt (Northern Dimension Antibiotic Resistance Study) och den finansierades av EU, Social- och hälsovårdsministeriet, Åbo universitet och Åucs. Dess mål var att utreda bakteriernas antibiotikaresistens bland befolkningen.

Forskningen publicerades i Finlands Läkartidning 26.10.2018: Esa Rintala (Åucs), Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela (Åbo universitet), Emilia Lönnqvist (Åbo universitet), Mikko Talja (Åbo universitet), Kaisu Rantakokko-Jalava (Åucs), Jaana Vuopio (Åbo universitet) med den finskspråkiga titeln: "ESBL:ää tuottavien suolistobakteerien oireeton kantajuus Etelä-Suomessa."

 

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 10.10.2019 10:01
Skapad : 25.10.2018 15:15