Antti Parpo utsedd till beredningschef på viss tid för Egentliga Finlands välfärdsområde

Antti Parpo som är direktör för ordnandet av social- och hälsovården i Åbo stad har utsetts till beredningschef på viss tid för Egentliga Finlands välfärdsområde. Efter en övergångsperiod som omfattar januari månad övergår den operativa ledningen av välfärdsområdets beredningsorganisation och projekten som ingår i detta till honom.   

Tjänsten som beredningschef på viss tid grundades eftersom det temporära beredningsorganet VATEs ordförande Matti Bergendahl som skött beredningschefsarbetet vid sidan av sin egen tjänst kommer att flytta från Egentliga Finland.   

Det temporära beredningsorganet VATE ansvarar för beredningen av social- och hälsovårds- samt räddningsväsendereformen ända tills välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete i början av mars 2022. Beredningsarbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde har fr.o.m. september 2021 letts av välfärdsområdets temporära beredningsorgan VATE. Under hösten och höstvintern 2021 har ordföranden för VATE Matti Bergendahl fungerat som beredningschef vid sidan av sin egen tjänst. En beredningsorganisation har grundats för att arbeta vidare med välfärdsområdets beredningsarbete. Inom denna beredningsorganisation pågår ett intensivt arbete med många samtidiga projekt. VATEs mandatperiod upphör i slutet av februari 2022 i och med att Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige och -styrelse inleder sin mandatperiod i början av mars.  

Politices dokor Antti Parpo (48) kommer att arbeta som tillfällig beredningschef för Egentliga Finlands välfärdsområde egentligen från början av februari. Hans uppdrag fortsätter ända tills välfärdsfullmäktige utser direktören för välfärdsområdet och att den utnämnda personer inleder sitt tjänstearbete. Välfärdsområdesfullmäktige väljs genom folkval som hålls den 23:e januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar i början av mars. Visstidstjänsten som beredningschef fortsätter t.o.m. 30.6.2022, men vid behov kan tjänsteförordnadet förlängas. 

Det temporära beredningsorganet VATE tog beslut om utnämningen vid sitt möte 4.1.2022. Ärendet förbereddes av en trepersoners arbetsgrupp som bestod av ordföranden för den politiska uppföljningsgruppen Minna Arve, ordföranden för det temporära beredningsorganet Matti Bergendahl och dess vice ordförande Tuomas Heikkinen. 

Vid valet av tillfällig beredningschef betonades starkt erfarenhet i social- och hälsovårdsreformen, av förberedelse- och reformarbete, av föredragning och i praktiken påvisad ledarerfarenhet. Beredningschefen föredrar ärendena för det temporära beredningsorganet VATE och ansvarar för att sådana ärenden som anges av arbetsordningen och lagstiftningen tas upp till beslut.  

Pressmeddelande: Egentliga Finlands välfärdsområde lediganslår tjänsten som beredningschef på viss tid 14.12.2021

Ändrat : 7.1.2022 11:47
Skapad : 7.1.2022 11:15