Använd Omaolo-tjänsten för att bedöma vården som du behöver

Hurdan behandling behöver jag för min sjuka rygg? Jag har typiska tecken på urinvägsinfektion, hur få antibiotika? Flunsa – månne jag behöver läkare? Sådana frågor får du svar på då du klickar fram och fyller i din egen symtombedömning på den riksomfattande Omaolo-nättjänsten.

En kvinna sitter på stranden

Ifall dina sommarnöjen förstörs av misstanke om urinvägsinfektion kan du göra en symtombedömning via Omaolo-tjänsten.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Välfärdssektorn vid Åbo stad har tagit i bruk Omaolo-symtombedömningen. Genom att använda tjänsten betjänas du per smarttelefon eller dator av yrkeskunniga personer inom social- och hälsovården.  Du kan alltså nå dem till exempel från soffan eller matbordet.  

Du kan fylla i din egen symtombedömning på Omaolo-tjänsten när som helst och vid behov mejla uppgifterna till de sakkunniga inom social- och hälsovården. Din symtombedömning går till experter vid hälsostationerna i Åbo på vardagarna klockan 8–15 och under jourtid dygnet runt till jourenheterna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Tjänsten ger en bedömning av följande symtom: smärta, stelhet eller skada i skuldran, halsont eller svalgsymtom, ländryggssmärta, ont i öronen eller lock för örat, hosta, urinvägsinfektion, luftvägsinfektion och symtom eller skada i knäet. 

Vårdanvisningar eller tid till mottagning 

Vid behov kan du spara din symtombedömning och mejla den senare till experterna inom hälsovården. Som svar kan du få anvisningar eller vid behov kan mottagningstid reserveras. I detta fall ber nättjänsten dig att identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat. Du får trots allt anvisningar för egenvård och en bedömning av symtomen också utan att identifiera dig.  

Bedömningarna och anvisningarna baserar sig på vetenskapliga rön och nationellt fastlagda kriterier. Frågorna som Omaolo ställer är de samma som vid ett mottagningsbesök. 

– Klienten ska svara på samma frågor i Omaolo-tjänsten som vi ställer här på jouren eller per telefon. När klienten använder nättjänsten kan hen fundera på svaren i lugn och ro därhemma, och behöver inte ens nödvändigtvis avlägsna sig från hemmet, eftersom tjänsten ger vårdanvisningarna, säger sjukskötare Tuula Löytynoja vid sjukvårdsdistriktets samjour. 

Recept utan mottagningsbesök 

Via Omaolo kan du få mottagningstid till en yrkeskunnig person inom sjukvården, antingen vid jouren eller – om det gäller icke-brådskande besvär – vid hälsovårdscentralen. Om det gäller vissa symtom på urinvägsinfektion, kan läkaren skriva antibiotikarecept utan mottagningsbesök.  

– Målsättningen för alla är att klienten får rätt vård i rätt tid. De som behöver mottagningstid till någon sakkunnig inom hälsovården får den snabbt.  Å andra sidan är anvisningarna som Omaolo-tjänsten erbjuder av jämn kvalitet och baserar sig på medicinska fakta. Tjänsten minskar också väntetiden för dem som kontaktar hälsovården per telefon, konstaterar Suvi Vainiomäki, överläkare för öppenvårdstjänsterna vid Åbo stads välfärdssektor.   

Tjänsten utvidgas under våren  

Under våren ska nya symtombedömningar införas i Omaolo-nättjänsten. Under maj kommer nämligen också bedömningen av servicebehovet for vård av närstående, för transporttjänster och personlig assistans att ingå i urvalet. I ett senare skede utökas tjänsten att omfatta uppgörande av plan för välbefinnande och för regelbundna hälsokontroller av barn och unga i skolålder. I framtiden ska tjänsten också stöda vården av många av våra folksjukdomar.

 

Omaolo-tjänsten ersätter inte andra kanaler för produktion av hälsovårdstjänster, t.ex. telefonsamtal, utan är ett tillskott till tjänsteurvalet som gör det möjligt att uträtta ärenden på elektronisk väg.  

Rekommendationerna som Omaolo-tjänsten ger baserar sig på de senaste vetenskapliga rönen och på nationella rekommendationer för God medicinsk praxis.  

 

Du hittar mera information om Omaolo-nättjänsten här: www.omaolo.fi (välj SV uppe på sidan).

Ändrat : 30.10.2019 08:23
Skapad : 14.5.2019 13:55