Är du på väg till Finland? Egentliga Finland tar i bruk den digitala tjänsten Finentry som visar vägen till coronatestning med snabbt svar

På torsdag 17.6.2021 tas den digitala tjänsten Finentry i bruk i Egentliga Finland. Finentry gör inresorna till Finland smidigare under pågående coronaepidemi.

Tjänsten har varit i bruk på HUS område i Nyland redan från januari 2021. Idet här skedet kommer Åbo och övriga Egentliga Finland med i tjänsten. Finentry tas i bruk på Åbo flygfält och i Åbo hamn. Nådendals hamn kommer med i tjänsten inom de närmaste veckorna.

Finentry är avsedd för alla som reser in till Finland. Också personer bosatta i Finland har nytta av att registrera sig på Finentry redan före en utomlandsresa, då den underlättar gränsformaliteterna på flygfältet och i hamnarna, vilket innebär att tiden vid gränsstationen minimeras.

– Finentry gör inresan för turister till Finland snabbare och smidigare, säger Antti Hakanen, direktör för ÅUCS Laboratorier. Då mängden resenärer ökar är ett elektroniskt verktyg som Finentry nödvändigt för att man överhuvudtaget ska klara av testningen vid gränsen och smittspårningen.

Om du kommer till Finland från ett land som anses vara ett riskland på grund av coronasituationen, ska du genomgå en hälsokontroll. Största delen av världens länder anses för närvarande vara riskländer men situationen följs med hela tiden. Syftet med hälsokontrollen är att utreda om du har coronavirussmitta.

– Till hälsokontrollen hör ett coronatest, ifall resenären inte har ett intyg med sig om ett negativt coronatest som tagits i det land hen reste ifrån eller intyg på att hen redan insjuknat och tillfrisknat från corona eller fått coronavaccin, säger sakkunnigläkaren Jane Marttila från Åbo stad. Med hjälp av Finentry-tjänsten kan man boka tid för testning till ett annat ställe än gränskontrollen och på så sätt kommer man snabbare vidare på sin resa.

Om ett coronatest tagits inom 0–24 timmar efter inresan, ska ett andra coronatest utföras. Detta andra test kan tas tidigast 72 timmar efter inresan. Testerna är avgiftsfria för användaren.

Andra testet i kommunen dit resan bär

I Åbo kan det första testet bokas till Terveystalo och Mehiläinen. ÅUCS har en drive-in-teststation som förväntas komma med i systemet före midsommaren.

Det andra testet tas i den kommun som är resenärens slutmål. HUS IT-förvaltning har utvecklat Finentry-tjänsten. Användningen av tjänsten utbreder sig till hela landet så småningom. Finentry visar vägen till det rätta testningsstället.

Testsvaret kommer snabbt i Egentliga Finland.

– Svaret kommer ungefär inom ett dygn efter provtagning per textmeddelande till Finentry-användaren, säger Hakanen.

Ändrat : 2.7.2021 10:04
Skapad : 16.6.2021 08:30