Åucs lyser upp på patientsäkerthetsdagen

Åbo stad och Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) deltar i den globala temadagen som ordnas av Världshälsoorganisationen WHO – patientsäkerthetsdagen. I Åbo kommer offentliga konstruktioner och byggnader att lysa i temadagens temafärg, orange, nu för andra gången.


Ljusen på Biblioteksbron i Åbo lyser på torsdagen i orange från kvällsdunklet till midnatt.  Belysningsarrangemangen genomförs av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i samarbete med Åbo stad. I år är temat personalsäkerheten som en del av patient- och klientsäkerheten. 

T-sjukhus i jubileumsbelysning.- WHO lanserade temadagen i fjol. Då deltog vi i festbelysningsarrangemangen som enda sjukhus i Finland, berättar Karolina Olin, patientsäkerhetschef vid Åucs.

Temadagen ökar medvetenheten om frågor kring patient- och klientsäkerhet. Globala forskningsresultat visar att för var tionde patient går sjukhusvården på något sätt snett. Patienten kan t.ex. falla på vårdavdelningen eller få en infektion efter operation. Forskning visar att ungefär häften av tillbuden kunde förhindras.

Biblioteksbro i jubileumsbelysning.

Åucs har arbetat framgångsrikt för bättre patientsäkerhet sedan år 2009. Åucs är en av de äldsta sakkunnigorganisationer i Finland som arbetar med frågor om patientsäkerhet. Olin berättar att personalen vid Åucs är mycket medveten om betydelsen av patientsäkerheten och anmäler årligen ca 8000 närapå situationer eller eventuella tillbud. Patientsäkerheten kräver också tätt samarbete mellan personalen och patienterna/klienterna. 

– Det är viktigt att alltid involvera patienterna och anhöriga i processerna som förbättrar patientsäkerheten, sammanfattar Olin.

Text: Talvikki Härmä och Karolina Olin

Bilder: Weronika Gröndahl

Ändrat : 16.9.2020 16:38
Skapad : 16.9.2020 13:30