Åucs Kvinnoklinik får ny verksamhetsområdesdirektör

Docent Kaarin Mäkikallio har blivit utsedd till Åbo universitetscentralsjukhus Kvinnokliniks nya verksamhetsområdesdirektör från och med 1.8.2018. Mäkikallio valdes nyligen till tjänsten som överläkare vid Kvinnokliniken och hon efterträder överläkare och professor Seija Grénman som går i pension.

Kaarin Mäkikallio

Kaarin Mäkikallio har innan detta arbetat som ansvarsområdesdirektör på Åucs Kvinnoklinik. Hon har under sin karriär specialiserat sig på förlossningar och fosterdiagnostik samt forskat inom fosterkardiologi vid universiteten i Harvard och Toronto. Mäkikallio kom till Åucs från Uleåborgs universitetssjukhus år 2015.

Fyra personer sökte tjänsten som verksamhetsområdesdirektör. På Åucs finns 13 verksamhetsområden vars direktörer ansvarar för att det produceras sjukvårdstjänster för sjukvårdsdistriktets invånare och till övriga sjukvårdsdistrikt. De ansvarar också för ekonomin och kvaliteten av servicen. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse fattade beslut om valet av verksamhetsområdesdirektör idag (22.5.2018). 

Ändrat : 21.4.2020 13:21
Skapad : 22.5.2018 12:45