Åucs Psykiatri tar emot på distans nästa år

Åbo universitetscentralsjukhus Psykiatri genomgår nu en aktiv förändring av arbetssätt. Digitaliseringen påverkar psykiatrin speciellt mycket och denna utmaning har Åucs Psykiatri tagit på stort allvar. Distansmottagning tas i bruk som ett första steg under 2019.

- Hela personalen erbjuds utbildning i distansmottagning nu under hösten och från och med nästa år är det en subjektiv rättighet för våra patienter att välja distansmottagning om det inte finns medicinska hinder för det, säger verksamhetsområdesdirektör Jesper Ekelund.

Jesper Ekelund

På bilden: Jesper Ekelund.

Den andra stora utmaningen som har direkt påverkan på patientvården är de oändamålsenliga utrymmena.

- Sedan många år har det diskuterats att koncentrera all avdelningsvård i Egentliga Finland till ett nybygge i Åbo. Just nu planeras verksamheten och planen kommer att presenteras för styrelsen under sommaren 2019 för slutgiltigt beslut om byggande av det nya sjukhuset på den så kallade Mikro-tomten invid A-sjukhuset.

Fusionen mellan Åbo stads och sjukvårdsdistriktets verksamheter har på många sätt varit lyckad och enhetliga vårdprocesser kan nu skapas.  Detta arbete pågår för fullt och har sysselsatt personalen under hösten.

- Inom Åbo stads organisation har vissa sett det som problematiskt att psykiatrin nu ses som mer avlägsen och mindre tillgänglig när den inte är en del av den egna organisationen. Antalet personer som får vård och antalen besök har dock stadigt stigit hela tiden, Ekelund sade.

För att ytterligare förbättra serviceupplevelsen har Åbo stads och Åucs Psykiatri inlett ännu närmare samarbete där man försöker lösa de problem som upplevs finnas.

Fusionen mellan Åbo stad och Åucs Psykiatri som genomfördes 2017 ledde till en stor omorganisering av hela den psykiatriska vården. Åucs Psykiatri är en stor organisation med cirka 1000 anställda som erbjuder vård till cirka 20 000 olika patienter varje år. Dessa patienter erbjuds 250 000 öppenvårdsbesök och över 65 000 vårddygn på avdelning per år.

Ändrat : 10.10.2019 12:58
Skapad : 27.11.2018 15:00