Åucs Psykiatris distansmottagning underlättar patientens vardag

Åucs Psykiatri har erbjudit sina patienter möjlighet till mottagning på distans från och med början av år 2019. Patienten kan välja distansmottagning efter det första besöket ansikte mot ansikte.

Marja, 71, sökte hjälp mot sin ångest då hennes man insjuknade i obotlig cancer förra våren.

– Jag kände mig ångestfylld och framtiden kändes skrämmande. Jag behövde samtalsterapi och distansmottagning passade mig bra.

Marja bor på en liten ort och hon har inte så lätt att ta sig till Åucs Psykiatris mottagningsställen. Hon fick hjälp via distansmottagning till en början en gång i veckan och efter det två gånger i veckan en tid.

– Hjälpen jag fick via distansmottagning var ett stort stöd i en svår situation. Jag har fortfarande pekskärmen hemma och den är mycket lätt att använda.

Då Marja får ett samtal från Åucs Psykiatri behöver hon inte göra annat än att trycka på en knapp. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har delat ut ett tjugotal pekskärmar till sina patienter. Patienten får inte pekskärmen till sin egen utan den går vidare till nästa användare då patienten mår bättre.

Marja använder fortfarande pekskärmen. Följande mottagning är på kommande i januari.

– Mitt mående varierar enligt hur min man mår. Distansmottagningen känns nästan som att man skulle vara på mottagningen fastän man inte är ansikte mot ansikte med vårdpersonalen. Detta är en mycket bra service, sammanfattar Marja, vars namn är något annat i verkligheten.

Riktad till alla patienter

Patienterna fick subjektiv rätt till distansmottagning i början av år 2019. Ifall patienten inte har något tekniskt eller medicinskt hinder till distansmottagning har hon eller han möjlighet och rätt att välja distansmottagning istället för traditionell mottagning. Man kan delta på distans till exempel hemifrån eller från jobbet.

Antti Apostol och Joel Holmén i Medisiina D.

Antti Apostol och Joel Holmén.

– Det finns ingen kö till distansmottagningen eftersom Åucs Psykiatri inte har utsett några skilda arbetstagare som enbart skulle arbeta med distansmottagning. Vi har istället utgått ifrån att alla arbetstagare får färdighet att förverkliga distansmottagningar på sidan om traditionell mottagning, berättar projektchef Antti Apostol.

Man kan också erbjuda distansmottagning i sådana situationer då en patient i vårdrelation tillfälligt behöver spontana besök, till exempel då hen blir sjuk eller på annat sätt är förhindrad från att komma till plats och ställe. För tillfället bokförs cirka 35–40 distansmottagningar per månad.

Fungerar fint för äldre

På geropsykiatriska avdelningen där äldre personer vårdas har distansmottagning i synnerhet använts som ett redskap inom effektiverad öppenvård. Inom effektiverad öppenvård är målet att stöda patienten till och med dagligen så att hen börjar må bättre snabbare och för att undvika sämre mående och sjukhusperioder.

– Vi har aktivt tagit i bruk distansvården som tilläggshjälp i vården av våra patienter så att vi kan träffa dem oftare, säger ST-läkare Joel Holmén från geopsykiatriska avdelningen. Patienterna har tagit emot vårdformen bra fastän många inte har tidigare erfarenhet av distansredskap. 

Åldersgränsen för patienter på geropsykiatriska avdelningen är 70 år så användarnas erfarenhet av digitala tjänster är varierande. En del är jätteduktiga på använda datorer och håller kontakt med släkt och vänner via den.

– Vi började utveckla servicen inom geropsykiatrin på så sätt att våra patienter inte behöver veta eller kunna använda datateknik överhuvudtaget. Detta betydde naturligtvis att vi ville erbjuda pekskärmar till våra patienter. Apparaterna bör dessutom vara mycket lätta att använda, till och med såpass lätta att man inte behöver röra vid dem för att använda dem.

Nu håller man på och utvidga pekskärmarnas användning inom geropsykiatrin till avdelningar och polikliniker. I fortsättningen kan patienterna få en pekskärm med sig hem då de blir hemskrivna från avdelningen. Man kan också stöda patienterna under deras semester eller hemskrivning med hjälp av distansmottagning. Också polikliniska patienter kan stödas med distansmottagning. Man håller också på och planerar distansgrupper så att sådana som bor långt borta från större städer lättare kan delta i grupparbeten.

 

Text och bild: Nadine Karell

Ändrat : 30.1.2020 08:10
Skapad : 5.12.2019 11:05