Åucs bygger till – grundstenen lagd för T3-sjukhuset  

Det nya T3-sjukhuset som ska byggas på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) område är en fortsättning på de sjukhusbyggen som började redan år 1881.  Åucs-backen har blivit en härd för faciliteter för spetskunskap inom utbildning, medicin och sjukvård.

– Nu är det äntligen dags att bygga ett nytt sjukhus för barn. Barnkliniken har ju arbetat inom U-sjukhusets väggar i mer än 50 år. Samtidigt uppstår moderna utrymmen som uppfyller nutida och också framtida krav för förlossningar, livets början, och för kvinnosjukdomar och sjukdomar i huvud- och halsområdet. T3 blir ett sunt, tryggt och funktionellt sjukhus som är effektivt och hälsobringande, och har allt vad modern teknik kräver, berättar Leena Setälä, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Annika Saarikko

På bilden: Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (Centern) murade en del av grundstenen. Foto: Nadine Karell

I enlighet med gammal tradition lades i den förseglade metallkapseln som murades in i grundstenen ett aktuellt nummer av Turun Sanomat, sedlar, mynt samt sjukvårdsdistriktets verksamhetsberättelse och strategi. Men dessutom ingår där teckningar av barn. Teckningarna har gjorts av elever på första och tredje klassen i Laustis skola. Också poeten Heidi Laaksonens dikt lades i kapseln.

Tuomo Lehtisalo och Heli Laaksonen

På bilden: Byggnadschef Tuomo Lehtisalo och poeten Heli Laaksonen lägger en av hennes dikter i tidskapseln. Foto: Nadine Karell

Grundstensläggning – en viktig milstolpe

Grundstensläggning är en tusenårig tradition och ett viktigt skede för dem som arbetat med att resa byggnaden. Seden härstammar från den babyloniska traditionen, där alla som deltog i byggarbetet lade de första teglen tillsammans.

Projektchef Timo Seppälä som ansvarar för bygget berättar att det varit synnerligen krävande att konstruera överbyggnaden ovanför tågbane- och gatuområdet. Överbyggnadens areal uppgår till 9 000 kvadratmeter och blir fundament och passageområde för det nya sjukhuset.

Tuomo Lehtisalo och Timo Seppälä

På bilden: Tuomo Lehtisalo och projektchef Timo Seppälä lägger tidskapseln på plats. Foto: Nadine Karell

– Överbyggnaden har konstruerats så att den tål inte endast själva sjukhusbyggnadens belastning utan också belastningen av eventuella olyckor på tågbane- och gatuområdet. 

Seppälä berättar också att man gjort ett stort antal utredningar för att säkerställa att tågbane- och gatuområdet inte stör sjukhusverksamheten och vice versa. 

Leena Setälä, Annika Saarikko och Piia Elo.

På bilden: Nöjda murare från vänster sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä, minister Annika Saarikko och sjukvårdsdistriktets styrelseordförande Piia Elo. Foto: Nadine Karell

Familjen i fokus vid planeringen

Vid planeringen av det nya sjukhusets funktion har familjernas behov varit primära. Dagens värderingar återspeglas i ett stort antal familjerum och i utrymmen som uttryckligen planerats för lek.  Barnet har rätt till närvaro av sina föräldrar och nu ger utrymmena möjlighet för barnet att glömma sin sjukdom genom lek.

I översta våningen finns avdelningen för nyfödda barn och där planeras rummen så att de känns hemtrevliga. Vid behov kommer också familjens äldre barn att få plats i dessa rum.

– Vår planering utgår från att familjen får vara tillsammans. Exempelvis sker vården av bebin och vid behov av mamman i familjerum på de nyföddas intensivvårdsavdelning, det vill säga prematuravdelningen, berättar Riikka Aaltonen, projektchef för den funktionella planeringen av sjukhuset. 

Planeringen av det nya sjukhuset beaktar också behoven av de familjer som kommer långväga till Åbo från andra delar av specialansvarsområdet.

– Åtminstone endera föräldern kommer alltid att kunna övernatta med sitt barn. Dessutom bygger vi utrymmen där föräldrarna kan övernatta och kan också träffa andra föräldrar, berättar Aaltonen.

Ledaren för verksamhetsområdet för barn- och ungdomskliniken, Heikki Lukkarinen, berättar att nya krav på utrymmena ställs också av den snabba utvecklingen av tyngre behandlingar, såsom cancerbehandlingar och intensivvård.

Heikki Lukkarinen

På bilden: Verksamhetsområdesdirektör Heikki Lukkarinen talade vid grundstensläggningen. Foto: Nadine Karell

– Då vi planerat den nya sjukhusbyggnaden, har möjligheten till föräldrarnas närvaro och beaktande av barnens rättigheter stått i centrum. När T3-sjukhuset står färdigt, blir det möjligt att ge sjukhusvård för barn på det modernaste tänkbara sättet såväl ur barnens, föräldrarnas som ur personalens synpunkt, säger Lukkarinen.

Enligt sjukhusdirektör Petri Virolainen blir T3-sjukhuset en viktig del av hela universitetssjukhuset och förmer än en byggnad. 

– Vi vinner på integrering, vi får till exempel tillgång till operationssalarna i det nuvarande T-sjukhuset, säger han. 

Piia Elo, Leena Setälä, Juha Korkiamäki, Harri Kailasalo, Reino Koivulas, Susanna Kalkkinen och Raija Asola.

På bilden: I främsta raden från vänster Piia Elo, Leena Setälä, Hartelas vd Juha Korkiamäki, YIT:s direktör Harri Kailasalo, arkitektgruppen Reino Koivulas vd Susanna Kalkkinen och projektchef för den funktionella planeringen av T3-sjukhuset Raija Asola. Foto: Nadine Karell

Juhani Leppä

På bilden: Fastighetssektionens ordförande Juhani Leppä. Foto: Nadine Karell

Kirsi Räbinä

På bilden: Finansiärens representant, kundchef Kirsi Räbinä från Kommunfinans Ab. Foto: Nadine Karell

 

Du kan se fler bilder här

Du kan se en video från tillställningen här

 

T3-sjukhuset  

 

T3-sjukhuset

Åtta våningar

  1. Entréplan: modersmjölkscentralen, café, utrymmen för underhåll och teknik
  2. Barnens våning: pediatrisk samjour, avdelningen för infektioner och uppföljning samt vårdavdelning, dagsjukhus, barnpoliklinik, poliklinikerna för barnneurologi och barnortopedi, ortopedisk bilddiagnostik för barn
  3. Våningen för livets begynnelse: förlossningsavdelningen, avdelningen för graviditetsuppföljning samt nyföddas intensivvårdsavdelning (prematuravdelningen)
  4. Operativ våning: operationsavdelningen, barnkirurgiska bäddavdelningen och intensivvårdsavdelningen för barn
  5. Enheten för pediatriska cancersjukdomar och hematologi, enheten för klinisk neurofysiologi och enheten för bilddiagnostik
  6. Våningen för kvinnor:  moderskapspolikliniken, poliklinikerna för kvinnosjukdomar och gynekologiska cancersjukdomar, gynekologiska vårdavdelningen
  7. Våningen för huvud- och halssjukdomar:  polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar, foniatri, hörcentralen och polikliniken för mun- och käksjukdomar
  8. Översta våningen:  barnsängsavdelningen, uppföljningspolikliniken för förlossningar med kort eftervård och polikliniken för prematurer

Bild: Arkitektgruppen Reino Koivula Oy

Nyckeltal:

Grunden har lagts med ca 500 borrade pålar (med en diameter på 40–80 cm) och en sammanlagd längd på ca 4,4 km.

Strukturen har byggts med 20 000 kubikmeter betong.

Betongen har blandats med 2,1 miljoner kg konstruktionsstål och 270 000 kg spännstål.

Den färdiga byggnadens totala areal uppgår till ca 55 000 m2.

Funktionella nyttokvadrat 21 000 m2, överbyggnadens areal 9 000 m2.

Byggkostnader 189 miljoner euro.

Byggnaden beräknas stå färdig i slutet av sommaren 2021.

Ändrat : 29.9.2020 14:56
Skapad : 12.6.2018 16:30