Åucs cancercenters kundråd inledde sin verksamhet

Kundrådets mål är att inverka på utvecklingen av tjänster och verksamhet på så sätt att cancerpatienten är i centrum.

Cancercenters kundråd.

I rådets första möte (5.6.2019) deltog 23 medlemmar som representerar västra Finland. De är i olika åldrar och de har antingen själva insjuknat i cancer eller har en närstående som drabbats. Förutom från Åucs är de också från Vasa centralsjukhus och i fortsättningen kan de också ha blivit vårdade vid Satakunta sjukhus, vilket kan vara en del av patientens vårdstig på Åucs. Till rådet hör också en medlem som arbetar vid Sydvästra Finlands cancerförening (LSSY).

Verksamheten är samarbete och öppen diskussion om utvecklandet av tjänster och verksamhet som hör till vården på Åucs cancercenter. Verksamheten grundar sig på frivilligt arbete och man håller 3–4 möten i året.

På den första träffen gick man igenom kundrådsmedlemmarnas utvecklingsförslag och man kom överens om tillvägagångssätten. Så här sade en av kundrådsmedlemmarna: "Jag skulle vilja presentera konstruktiva idéer på hur det lönar sig att förbättra verksamheten ur kundens synvinkel. Vi är experter då det gäller att utveckla verksamheten bland annat angående information, patientbemötande, allt från misstanke om cancer till skedet efter behandlingarna, då man berättar om en cancerdiagnos, rehabilitering och i frågor om mental hälsa, det psykiska måendet och i hur man beaktar ålder och livsskede."

Till kundrådet hör:

Matti Auvinen, Raija Ekblad, Marjatta Eskelinen, Sari Haavisto, Aino-Maria Hansen, Sari Harjula, Minna Heikkilä, Katri Honkonen, Sari Koljonen, Susanna Koskinen, Inga Körkkö, Annika Laakso, Marita Lahtonen, Seppo Lehtinen, Anne Lehvikkö, Emilia Levanto, Reijo Rantala, Reijo Rosvall, Sari Salonen, Eva-Maria Strömsholm, Janne Tamminen, Johanna Tuomela, Heli Töykkälä, Kirsi Valve, Mari Venno, Nina Vihanto, Kaisa Virtanen och Terhi-Inkeri Virtanen.

Ändrat : 30.10.2019 08:58
Skapad : 11.6.2019 13:15