Åucs har återupptagit starroperationerna med besked  

Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt effektiverar starroperationsverksamheten med hjälp av en ny sal för starroperationer. Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) uppmanar klienterna att ha tålamod och vänta på kallelse till operation från ögonkliniken.   

Starroperation utförs av kirurg Riikka Törnblom och operationssjuksköterska Jemina Silvola. 

På bilden vid gråstarroperation på Åucs kataraktkirurg Riikka Törnblom och operationssjuksköterskan Jemina Silvola.

Åucs ögonklinik vill komma med lugnande besked åt dem som väntar på kallelse till gråstarroperation.  På grund av coronabegränsningarna inställdes nästa 1000 starroperationer och ögonundersökningar.   En del har åtgärdats.  I kö står dessutom remisspatienter som ännu inte kunnat inkallas till sjukhuset.

– Vi beklagar läget och ber våra patienter om tålamod. Nu under sommaren kommer starroperationerna åter igång på högvarv.   Redan före coronatiden fanns det planer på ökad verksamhet på grund av den växande efterfrågan på tjänster.  Under sommaren kommer vi enligt plan att operera cirka 350 fler gråstarr än i fjol.  På hösten kommer vi att inleda starroperationsverksamheten på Salo sjukhus.  Det ska bli tre operationsdagar per vecka, berättar chefen för ansvarsområdet ögonkliniken och specialistläkaren Ulpu Salmi.

Väntetiden till starroperation vid Åucs ögonklinik har på grund av undantagsförhållandena förlängts till upp till nio månader. Avsikten med de nya arrangemangen är att kliniken under sommaren och hösten kan förkorta väntetiden till sex månader.   Fortfarande utförs operationerna enligt prioritet.

– Högsta prioritet har de patienter som förlorat sin synförmåga helt och de personer inom arbetslivet som är sjukskrivna på grund av sin starrsjukdom, berättar dr Salmi.

Klienten får kallelsen genast då det blir klart vilken dag som operationen utförs.  

– Våra patienter kan alltså vara vid gott mod – kallelsen kommer nog. Förkortandet av vårdkön inleds med de patienter som redan hade fått tid för operation eller undersökning men som sedan inställdes, berättar dr Salmi.

Ögonkliniken har uppdaterat patientens behandlingsväg.  Tidigare inkom så gott som alla patienter först på en förundersökningsmottagning, och under det besöket bokades operationstiden.  

– Enligt vår nya behandlingsväg får de flesta patienterna numera kallelse direkt till operation, såvida ögonläkarremissen inte innehåller en anmärkning om att en extra förundersökning skulle behövas, berättar sjukskötare Heli Kuokkanen.

För patienten betyder det nya systemet mer smidig vårdpraxis.

Text: Suvi Vainio

Foto: Nadine Karell

Ändrat : 16.6.2020 09:21
Skapad : 16.6.2020 09:01