​Åucs har fått Cancer Centre-status

Åbo universitetscentralsjukhus har fått OECI Cancer Centre-ackrediteringsstatus bland de första universitetssjukhusen i Finland.

Hucs Cancercentrum (nuvarande HUS) kom igenom ackrediteringen som det första sjukhuset i Finland år 2014, de söker statusen på nytt i år. Tammerfors universitetssjukhus (Tays) fick statusen samtidigt som Åucs. I vissa länder, som till exempel i Sverige, finns inte ännu ett enda ackrediterat center.

Pia Vihinen, Mervi Siekkinen och Sirkku Jyrkkiö

Från vänster Västra cancercentrets direktör Pia Vihinen, Västra cancercentrets utvecklingschef Mervi Siekkinen och verksamhetsområdesdirektör Sirkku Jyrkkiö.

– Detta är ett erkännande för att vi gör ett gott arbete, på samma höga nivå som i övriga europeiska cancersjukhus, säger verksamhetsområdesdirektör Sirkku Jyrkkiö, Åucs Operativ verksamhet och cancersjukdomar.

En del av ett europeiskt nätverk

Åucs fick det så kallade CC-statuset, men trots allt inte det högre CCC-statuset som sjukhuset strävade till (Comprehensive Cancer Centre).

– Det skulle ha varit fint att få det högre statuset men det är "reserverat" till stora aktörer som har ännu större patientmängder. Det psykosociala stödet och den palliativa vården bör fortfarande utvecklas hos oss, säger Jyrkkiö.

 – I OECI finns cirka 100 medlemmar och endast en fjärdedel har kommit igenom ackrediteringen, säger Pia Vihinen, Västra cancercentrets direktör. Enligt mig tyder det här på samarbete och mod hos alla som är delaktiga i cancervården. Det egna arbetet sätts under granskning av en utomstående utvärderingsorganisation och via det lär vi oss vad vi bör förbättra och vad som redan är på en god nivå.

– Vi är stolta över att vi är en del av ett kunnigt europeiskt nätverk. Endast 28 cancercenter i Europa har fått motsvarande status, säger Jyrkkiö.

 

Statuset söks igen om fem år.

 

Text och foto: Nadine Karell

Ändrat : 30.10.2019 08:33
Skapad : 11.10.2019 12:30